L18A / Santa Eulária-Es Canar

(Autobuses Empreses H.F. Vilás, S.A. - Tel. 971 31 73 06)

// Verano (ESTIU-SUMMER (ESTIU-SUMMER HORARIO TEMPORAL POR COVID19 (A PARTIR DEL 11 DE JULIO DE 2020)))

Santa Eulária-Es Canar

De lunes a viernes

07:15 – 9:00 – 10:00 – 12:00 – 13:00 – 15:00 – 16:00 – 18:00 – 19:00 – 20:30** (** TRANSPORT A DEMANDA 971 31 73 06 / 659 605 625)

Sabádos

07:15 – 09:30 – 10:30 – 12:60 – 14:00 – 17:05 – 20:25 – 22:55** (** TRANSPORT A DEMANDA 971 31 73 06 / 659 605 625)

Domingos y festivos

08:20** – 09:25 – 12:25** – 13:25 – 15:25** – 19:25** (** TRANSPORT A DEMANDA 971 31 73 06 / 659 605 625)

 • Estación Autobuses Santa Eulària

 • Es Faralló

 • Es Niu Blau

 • Cala Pada

 • Can Marines

 • Camping Es Canar

 • Es Canar

Es Canar - Santa Eulária

De lunes a viernes

07:30 – 09:25 – 10:25 – 12:25 – 13:25 – 15:25 – 16:25 – 18:25 – 19:25 - 21:00** (** TRANSPORT A DEMANDA 971 31 73 06 / 659 605 625)

Sabádos

07:30 – 09:55 – 10:55 – 12:55 – 14:50 – 17:20 – 20:40 – 23:10** (** TRANSPORT A DEMANDA 971 31 73 06 / 659 605 625)

Domingos y festivos

09:00** – 10:00 – 13:00** – 14:00 – 16:00** – 20:00**(** TRANSPORT A DEMANDA 971 31 73 06 / 659 605 625)

 • Es Canar

 • Camping Es Canar

 • Can Marines

 • Cala Pada

 • Es Niu Blau

 • Es Faralló

 • Estación Autobuses Santa Eulària

Translate »