L16 / Santa Eulària-Sant Carles

(Autobuses Empreses H.F. Vilás, S.A. - Tel. 971 31 73 06)

// Verano (ESTIU-SUMMER (ESTIU-SUMMER HORARIO TEMPORAL POR COVID19 (A PARTIR DEL 18 DE MAYO DE 2020)))

Santa Eulària-Sant Carles

De lunes a viernes

9:00 14:00 11:20** 17:00** 19:15*** (** TRANSPORT A DEMANDA 971 31 73 06 / 659 605 625)

Sabádos

9:00** 14:00** (** TRANSPORT A DEMANDA 971 31 73 06 / 659 605 625)

Domingos y festivos

9:00** 14:00** (** TRANSPORT A DEMANDA 971 31 73 06 / 659 605 625)

Sant Carles - Santa Eulària

De lunes a viernes

8:45 13:45 Y 11:45** 16:45** (** TRANSPORT A DEMANDA 971 31 73 06 / 659 605 625)

Sabádos

8:45** 13:45** (** TRANSPORT A DEMANDA 971 31 73 06 / 659 605 625)

Domingos y festivos

8:45** 13:45** (** TRANSPORT A DEMANDA 971 31 73 06 / 659 605 625)

// Invierno (DEL 01/11 - 14/04)

Santa Eulària-Sant Carles

De lunes a viernes

7:45 10:30 13:30 14:30
17:30 20:00

Sabádos

7:45 10:00 11:30 13.30
14.30 17.35 20.35

Domingos y festivos

10:25 11.25 14:25 17:25
20:25

 • Estación Autobuses Santa Eulària

 • Can Andreuet

 • Can Poll (samsara)

 • Can Vinyes

 • Ronda de Ses Mines

 • Las Dalias

 • Colegio

 • Sant Carles

Sant Carles - Santa Eulària

De lunes a viernes

08:00 11:00 14:00 15:00
18:00 20:30

Sabádos

08:00 10:30 12:00 14:00 14:45 17.45
20:45

Domingos y festivos

11:00 12:00 15:00 18.00
21:00

 • Sant Carles

 • Colegio

 • Las Dalias

 • Ronda de Ses Mines

 • Can Vinyes

 • Can Poll (samsara)

 • Can Andreuet

 • Estación Autobuses Santa Eulària

Translate »