L16 / Santa Eulària-Sant Carles

(Autobuses Empreses H.F. Vilás, S.A. - Tel. 971 31 73 06)

// Verano (ESTIU-SUMMER (ESTIU-SUMMER HORARIO TEMPORAL POR COVID19 (A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2020)))

Santa Eulària-Sant Carles

De lunes a viernes

07:45 – 10:30** – 13:30 – 17:30** – 20:00 - (** TRANSPORT A DEMANDA 971 31 73 06 / 659 605 625)

Sabádos

07:45 – 10:00 – 11:30 – 13:30 – 16:15** – 21:15** (** TRANSPORT A DEMANDA 971 31 73 06 / 659 605 625)

Domingos y festivos

10:25 – 14:25 – 17:25** - 20:25** (** TRANSPORT A DEMANDA 971 31 73 06 / 659 605 625)

Sant Carles - Santa Eulària

De lunes a viernes

08:00 – 11:00** – 14:00 – 18:00** – 20:30 - (** TRANSPORT A DEMANDA 971 31 73 06 / 659 605 625)

Sabádos

08:00 – 10:30 – 12:00 – 14:00 – 16:30** – 21:30** (** TRANSPORT A DEMANDA 971 31 73 06 / 659 605 625)

Domingos y festivos

11:00 - 15:00 – 18:00** – 21:00** (** TRANSPORT A DEMANDA 971 31 73 06 / 659 605 625)

// Invierno (DEL 01/11 - 14/04)

Santa Eulària-Sant Carles

De lunes a viernes

7:45 10:30 13:30 14:30
17:30 20:00

Sabádos

7:45 10:00 11:30 13.30
14.30 17.35 20.35

Domingos y festivos

10:25 11.25 14:25 17:25
20:25

 • Estación Autobuses Santa Eulària

 • Can Andreuet

 • Can Poll (samsara)

 • Can Vinyes

 • Ronda de Ses Mines

 • Las Dalias

 • Colegio

 • Sant Carles

Sant Carles - Santa Eulària

De lunes a viernes

08:00 11:00 14:00 15:00
18:00 20:30

Sabádos

08:00 10:30 12:00 14:00 14:45 17.45
20:45

Domingos y festivos

11:00 12:00 15:00 18.00
21:00

 • Sant Carles

 • Colegio

 • Las Dalias

 • Ronda de Ses Mines

 • Can Vinyes

 • Can Poll (samsara)

 • Can Andreuet

 • Estación Autobuses Santa Eulària

Translate »