ACTUALIZACION HORARIOS 14 SEPTIEMBRE 2020

Nuevos horarios de autobús 2020 – Nueva normalidad Nuevos horarios de autobús 2020 – Nueva normalidad

PROGRAMACIÓ HORÀRIA 2020 (Actualització 14/09)

L2 (Dilluns a divendres) Port des Torrent > Sant Antoni 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30 Sant Antoni > Port des Torrent 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00

L2 (Dissabte) Port des Torrent > Sant Antoni 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 Sant Antoni > Port des Torrent 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00

L3 (Dilluns a divendres) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa 06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni 07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 -11:45 – 12:15 – 12:45 – 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45 – 19:15 – 19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15 – 21:45 – 22:15 – 22:45

L3 (Dissabte) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa 06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:15 – 17:00 – 17:45 – 18:30 – 19:15 – 20:00 – 20:45 – 21:30 – 22:15 – 23:00 – 23:45 Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni 07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 -11:45 – 12:15 – 12:45 – 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:00 – 17:45 – 18:30 – 19:15 – 20:00 – 20::45 – 21:30 – 22:15 – 23:00 – 23:45

L3 (Diumenges i festius) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa 07:30 – 08:15 – 09:00 – 09:45 – 10:30 – 11:15 – 12:00 – 12:45 – 13:30 – 14:15 – 15:00 – 15:45 – 16:30 – 17:15 – 18:00 – 18:45 – 19:30 – 20:15 – 21:00 – 21:45 – 22:30 Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni 08:15 – 09:00 – 09:45 – 10:30 – 11:15 – 12:00 – 12:45 – 13:30 – 14:15 – 15:00 – 15:45 – 16:30 – 17:15 – 18:00 – 18:45 – 19:30 – 20:15 – 21:00 – 21:45

N3 (Divendres, dissabtes i vigílies de festius) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa 23:45 – 00:45 – 01:45 Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni 23:45 – 00:15 – 01:15

L3.1 (Dilluns a divendres) Can Bonet > Ses Païsses > Can Coix 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 Can Coix > Can Bonet > Ses Païsses 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00

L8 (Dilluns a divendres) Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa 06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:45

L8 (Dissabte, diumenges i festius) Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa 06:30 – 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30

N8 (Divendres, dissabtes i vigílies de festius) Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa 23:00 – 00:00 – 01:30 Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni 23:00 – 00:00 – 01:30

L10 (Dilluns a diumenges i festius) Aeroport > Sant Jordi > Eivissa 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 – 23:00 – 23:30 Eivissa > Sant Jordi > Aeroport 06:30 – 07:00 – 07:20 – 07:50 – 08:20 – 08:50 – 09:20 – 09:50 – 10:20 – 10:50 – 11:20 – 11:50 – 12:20 – 12:50 – 13:20 – 13:50 –14:20 – 14:50 – 15:20 – 15:50 – 16:20 – 16:50 – 17:20 – 17:50 – 18:20 – 18:50 – 19:20 – 19:50 – 20:20 – 20:50 – 21:20 – 21:50 – 22:20 – 22:50 – 23:20

L12A (Dilluns a divendres) Circular Eivissa > Puig d’en Valls > Jesús > Eivissa 07:30 – 08:45 – 10:00 – 11:15 – 12:30 – 13:45

L12B (Dilluns a dissabte) Circular: Eivissa > Jesús > Puig d’en Valls > Eivissa 07:00 – 08:15 – 09:30 – 10:45 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 15:45 – 17:00 – 18:15 – 19:30 – 20:45

L12B (Diumenges i festius) Circular: Eivissa > Jesús > Puig d’en Valls > Eivissa 08:15 – 09:30 – 10:45 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 15:45 – 17:00 – 18:15 – 19:30

L13 (Dilluns a divendres) Santa Eulària > Eivissa 06:40 – 07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45 – 19:15 19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15 – 22:15 – 23:15 Eivissa > Santa Eulària 06:45 – 07:20 – 07:55 – 08:25– 08:55 – 09:25 – 09:55 – 10:25 – 10:55 – 11:25 – 11:55 – 12:25 – 12:55 – – 13:25 – 13:55 – 14:25 – 14:55 – 15:25 – 15:5 5– 16:25 – 16:55 – 17:25 – 17:55 – 18:25 – 18:55 – 19:25 – 19:55 – 20:25 – 20:55 – 21:55 – 22:50

L13 (Dissabte) Santa Eulària > Eivissa 06:40 – 07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 – 13:15 – 13:45 – 14:15 – 15:05 – 15:55 – 16:45 – 17:35 – 18:25 – 19:15 – 20:05 – 20:55 – 21:45 – 22:35 – 23:25 Eivissa > Santa Eulària 06:45 – 07:20 – 07:55 – 08:25 – 08:55 – 09:25 – 09:55 – 10:25 – 10:55 – 11:25 – 11:55 – 12:25 – 12:55 – 13:25 – 13:55 – 14:55 – 15:45 – 16:35 – 17:25 – 18:15 – 19:05 – 19:55 – 20:45 – 21:35 – 22:25 – 23:15

L13 (Diumenges i festius) Santa Eulària > Eivissa 08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 18:15 – 19:15 – 20:15 – 21:15 – 22:15 Eivissa > Santa Eulària 07:50 – 08:55 – 09:55 – 10:55 – 11:55 – 12:55 – 13:55 – 14:55 – 15:55 – 16:55 – 17:55 – 18:55 – 19:55 – 20:55 – 21:50 – 22:50

N13 (Divendres, dissabtes i vigílies de festius) Santa Eulària > Eivissa 00:30 – 01:30 Eivissa > Santa Eulària 00:00 – 01:00

L14 (Dilluns a divendres) Eivissa > Platja d’en Bossa 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00 Platja d’en Bossa > Eivissa 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30

L14 (Dissabtes) Eivissa > Platja d’en Bossa 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 Platja d’en Bossa > Eivissa 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 Diumenges i festius sense servei

L15 (Dilluns a divendres) Cala Llonga > Jesús > Eivissa 09:15 Eivissa > Jesús > Cala Llonga 12:00

L16 (Dilluns a divendres) – Expedicions en groc a demanda. Telf. 971.31.73.06 / 659.605.625 Sant Carles > Santa Eulària 08:00 – 11:00 – 14:00 – 18:00 – 21:00 Santa Eulària > Sant Carles 07:45 – 10:30 – 13:30 – 17:30 – 20:30

L16 (Dissabtes) Sant Carles > Santa Eulària 08:00 – 10:30 – 12:00 – 14:00 – 16:30 – 21:30 Santa Eulària > Sant Carles 07:45 – 10:00 – 11:30 – 13:30 – 16:15 – 21:15 L16 (Diumenges i festius) Sant Carles > Santa Eulària 11:00 – 15:00 – 18:00 – 21:00 Santa Eulària > Sant Carles 10:25 – 14:25 – 17:25 – 20:25

L17 “Eularibus” (Dilluns a divendres) Circular: Siesta > Can Guasch > Santa. Eulària > Cas Capità > Can Frígoles > Santa Eulària > Can Guasch > Siesta 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 13:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30

L18A (Dilluns a divendres) – Expedicions en groc a demanda. Telf. 971.31.73.06 / 659.605.625 Es Canar > Santa Eulària 07:30 – 09:25 – 10:25 – 12:25 – 13:25 – 15:25 – 16:25 – 18:25 – 19:25 – 20:00 Santa Eulària > Es Canar 07:15 – 09:00 – 10:00 – 12:00 – 13:00 – 15:00 – 16:00 – 18:00 – 19:00 – 20:25

L18A (Dissabte) Es Canar > Santa Eulària 07:30 – 09:55 – 10:55 – 12:55 – 14:50 – 17:20 – 20:40 – 22:20 Santa Eulària > Es Canar 07:15 – 09:30 – 10:30 – 12:30 – 14:00 – 17:05 – 20:25 – 22:05

L18A (Diumenge i festius) Es Canar > Santa Eulària 09:00 – 10:00 – 13:00 – 14:00 – 16:00 – 20:00 Santa Eulària > Es Canar 08:20 – 09:25 – 12:25 – 13:25 – 15:25 – 19:25 L18B (Dilluns a diumenges i festius) Es Canar > Cala Martina > Santa Eulària 07:00 – 09:00 – 11:00 – 13:00 – 15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – 23:00 Santa Eulària > Cala Martina > Es Canar 08:45 – 10:45 – 12:45 – 16:45 – 18:45 – 20:45 – 22:45 – 00:45

L20A (Dilluns a divendres) Portinatx > Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa 07:00 – 09:15 – 16:00 – 21:00 Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan > Portinatx 08:00 – 14:30 – 20:00 L20A (Dissabte) Portinatx > Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa 09:15 – 15:30 Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan > Portinatx 08:30 – 14:30

N20 (Divendres, dissabtes i vigílies de festius) Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa 21:00 Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan 00:30

L24 (Dilluns a diumenges i festius) Cala Nova > es Canar > Santa Eulària > Aeroport 07:00 – 09:00 – 11:00 – 13:00 – 15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – 23:00 Aeroport > Santa Eulària > es Canar > Cala Nova 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00 – 22:00 – 00:00

L25A (Dilluns a dissabte) Port de Sant Miquel >Sant Miquel > Sant Mateu > Santa Gertrudis > Eivissa 07:00 – 08:00 – 09:30 – 11:00 – 12:40 – 16:15 – 17:45 – 19:15 – 21:00 – 22:30 – 00:00 – 01:45 sortida desde Sant Miquel sortida desde Sant Mateu Eivissa > Santa Gertrudis > Sant Mateu > Sant Miquel > Port de Sant Miquel 07:30 – 08:45 – 10:15 – 12:00 – 13:30 – 17:00 – 18:30 – 20:15 – 21:45 – 01:00 – 02:30 recorregut fins Sant Miquel

L25A (Diumenges i festius) Port de Sant Miquel >Sant Miquel > Sant Mateu > Santa Gertrudis > Eivissa 09:30 – 11:00 – 17:45 – 19:15 Eivissa > Santa Gertrudis > Sant Mateu > Sant Miquel > Port de Sant Miquel 10:15 – 12:00 – 18:30 – 20:15

L35 (Dilluns a divendres) Sant Jordi > Sa Carroca > Can Misses > Eivissa 09:00 – 11:00 – 13:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 Eivissa > Can Misses > Sa Carroca > Sant Jordi 09:30 – 11:30 – 13:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30

L35 (Dissabtes) Sant Jordi > Sa Carroca > Can Misses > Eivissa 09:00 – 11:00 – 13:00 – 16:00 Eivissa > Can Misses > Sa Carroca > Sant Jordi 09:30 – 11:30 – 13:30 – 16:30 Diumenges i festius sense servei

L41 (Dilluns a divendres) Santa Eulària > Cala Llonga 09:15 – 12:45 Cala Llonga > Santa Eulària 09:00 – 12:30

L42B (Dilluns a dissabte) Circular: Sant Josep > Es Cubells > Cala Vedella > Cala Tarida > Sant Josep 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00

L45 (Dilluns a dissabtes) Circular: Vara de Rey > Dalt Vila > CETIS > Can Misses > Ca n’Escandell > Cas Serres > Vara de Rey 07:45 – 08:45 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 12:45 – 13:45 – 14:45 – 17:45 – 18:45 – 19:45

L45 (Diumenge i festius) Circular: Vara de Rey > Dalt Vila > CETIS > Can Misses > Ca n’Escandell > Cas Serres > Vara de Rey 08:45 – 09:45 – 10:15 – 11:45 – 12:45 – 13:45 – 14:45

L50 (Dilluns a diumenges i festius) Circular: Cas Dominguets > Es Gorg > Puig den Valls > Es Gorg 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 – 23:00 – 23:30 – 00:00 – 00:30 A partir de les 19:00 circula pel Port d’Eivissa A partir de les 22:00 NO circula per Puig d’en Valls

Translate »