Nous horaris d’autobús 2020 ACTUALIZACION 01/11/2020

Nuevos horarios actualización 01/11/2020

Nous horaris d’autobús 2020 – Nova Normalitat

PROGRAMACIÓ HORÀRIA 2020 (Actualització 01/11)

L2 (Dilluns a divendres)

Port des Torrent > Sant Antoni

07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30

Sant Antoni > Port des Torrent

08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00

L2 (Dissabte)

Port des Torrent > Sant Antoni

07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30

Sant Antoni > Port des Torrent

08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00

L3 (Dilluns a divendres)

Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa

06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 –  16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 –  18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30

Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni

07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 -11:45 – 12:15 – 12:45 – 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45 – 19:15 – 19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15 – 21:45 – 22:15 – 22:45

L3 (Dissabte)

Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa

06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:15 – 14:00 – 14:45 – 15:30 – 16:15 – 17:00 – 17:45 – 18:30 – 19:15 – 20:00 – 20:45 – 21:30 – 22:15

Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni

07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 – 13:15 14:00 – 14:45 – 15:30 – 16:15 – 17:00 – 17:45 – 18:30 – 19:15 – 20:00 – 20::45 – 21:30 – 22:15

L3 (Diumenges i festius)

Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa

07:30 – 08:15 – 09:00 – 09:45 – 10:30 – 11:15 – 12:00 – 12:45 – 13:30 – 14:15 – 15:00 – 15:45 – 16:30 – 17:15 – 18:00 – 18:45 – 19:30 – 20:15 – 21:00 – 21:45 – 22:30

Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni

08:15 – 09:00 – 09:45 – 10:30 – 11:15 – 12:00 – 12:45 – 13:30 – 14:15 – 15:00 – 15:45 – 16:30 – 17:15  – 18:00 – 18:45 – 19:30 – 20:15 – 21:00 – 21:45

L3.1 (Dilluns a divendres)

Can Bonet > Ses Païsses > Can Coix

07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30

Can Coix > Can Bonet > Ses Païsses

08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00

L8 (Dilluns a divendres)

Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa

06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30

Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni

07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:45

L8 (Dissabte, diumenges i festius)

Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa

06:30 – 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30

Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni

07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30

L10 (Dilluns a diumenges i festius)

Aeroport > Sant Jordi > Eivissa

07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30

Eivissa > Sant Jordi > Aeroport

06:30 – 07:00 – 07:20 – 07:50 – 08:20 – 08:50 – 09:20 – 09:50 – 10:20 – 10:50 – 11:20 – 11:50 – 12:20 – 12:50 – 13:20 – 13:50 –14:20 – 14:50 – 15:20 – 15:50 – 16:20 – 16:50 – 17:20 – 17:50 – 18:20 – 18:50 – 19:20 – 19:50 – 20:20 – 20:50 – 21:20 – 21:50 – 22:20 – 22:50

L12A (Dilluns a divendres)

Circular Eivissa > Puig d’en Valls > Jesús > Eivissa

07:30 – 08:45 – 10:00 – 11:15 – 12:30 – 13:45 – 15:00

L12B (Dilluns a dissabte)

Circular: Eivissa > Jesús > Puig d’en Valls > Eivissa

07:00 – 08:15 – 09:30 – 10:45 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 15:45 – 17:00 – 18:15 – 19:30 – 20:45

L12B (Diumenges i festius)

Circular: Eivissa > Jesús > Puig d’en Valls > Eivissa

08:15 – 09:30 – 10:45 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 15:45 – 17:00 – 18:15 – 19:30

L13 (Dilluns a divendres)

Santa Eulària > Eivissa

06:40 – 07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45 – 19:15 19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15 – 22:15

Eivissa > Santa Eulària

06:45 – 07:15 – 07:55 – 08:25 – 08:55 – 09:25 – 09:55 – 10:25 – 10:55 – 11:25 – 11:55 – 12:25 – 12:55 – 13:25 – 13:55 – 14:25 – 14:55 – 15:25 – 15:5 5 – 16:25 – 16:55 – 17:25 – 17:55 – 18:25 – 18:55 – 19:25 – 19:55 – 20:25 – 20:55 – 21:55 – 22:50

L13 (Dissabte)

Santa Eulària > Eivissa

06:40 – 07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 – 13:15 – 13:45 – 14:15 – 15:05 – 15:55 – 16:45 – 17:35 – 18:25 – 19:15 – 20:05 – 20:55 – 21:45 – 22:35

Eivissa > Santa Eulària

06:45 – 07:15 – 07:55 – 08:25 – 08:55 – 09:25 – 09:55 – 10:25 – 10:55 – 11:25 – 11:55 – 12:25 – 12:55 – 13:25 – 13:55 – 14:55 – 15:45 – 16:35 – 17:25 – 18:15 – 19:05 – 19:55 – 20:45 – 21:35 – 22:25

L13 (Diumenges i festius)

Santa Eulària > Eivissa

08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 18:15 – 19:15 – 20:15 – 21:15

Eivissa > Santa Eulària

07:50 – 08:55 – 09:55 – 10:55 – 11:55 – 12:55 – 13:55 – 14:55 – 15:55 – 16:55 – 17:55 – 18:55 – 19:55 – 20:55 – 21:50

L14 (Dilluns a divendres)

Eivissa > Platja d’en Bossa

07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00

Platja d’en Bossa > Eivissa

07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00

L14 (Dissabtes)

Eivissa > Platja d’en Bossa

07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00

Platja d’en Bossa > Eivissa

07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30

L15 (Dilluns a divendres)

Cala Llonga > Jesús > Eivissa

09:15

Eivissa > Jesús > Cala Llonga

12:00

L16 (Dilluns a divendres) – Expedicions en groc a demanda. Telf. 971.31.73.06 / 659.605.625

Sant Carles > Santa Eulària

08:00 – 11:00 – 14:00 – 18:00 – 20:30

Santa Eulària > Sant Carles

07:45 – 10:30 – 13:30 – 17:30 – 20:00

L16 (Dissabtes)

Sant Carles > Santa Eulària

08:00 – 10:30 – 12:00 – 14:00 – 16:30 – 21:30

Santa Eulària > Sant Carles

07:45 – 10:00 – 11:30 – 13:30 – 16:15 – 21:15

L16 (Diumenges i festius)

Sant Carles > Santa Eulària

11:00 – 15:00 – 18:00 – 21:00

Santa Eulària > Sant Carles

10:25 – 14:25 – 17:25 – 20:25

L17 “Eularibus” (Dilluns a divendres)

Circular: Siesta > Can Guasch > Santa. Eulària > Cas Capità > Can Frígoles > Santa Eulària > Can Guasch > Siesta

07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 13:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30

L18A (Dilluns a divendres) – Expedicions en groc a demanda. Telf. 971.31.73.06 / 659.605.625

Es Canar > Santa Eulària

07:30 – 08:25 – 09:25 – 10:25 – 12:25 – 13:25 – 15:25 – 16:25 – 18:25 – 19:25 – 21:00 – 22:00

Santa Eulària > Es Canar

07:15 – 07:55 – 09:00 – 10:00 – 12:00 – 13:00 – 15:00 – 16:00 – 18:00 – 19:00 – 20:30 – 21:30

L18A (Dissabte)

Es Canar > Santa Eulària

07:30 – 09:55 – 10:55 – 12:55 – 14:50 – 17:20 – 20:40

Santa Eulària > Es Canar

07:15 – 09:30 – 10:30 – 12:30 – 14:00 – 17:05 – 20:25

L18A (Diumenge i festius)

Es Canar > Santa Eulària

09:00 – 10:00 – 13:00 – 14:00 – 16:00 – 20:00

Santa Eulària > Es Canar

08:20 – 09:25 – 12:25 – 13:25 – 15:25 – 19:25

L20A (Dilluns a divendres)

Portinatx > Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa

07:00 – 09:15 – 16:00 – 21:00

Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan > Portinatx

08:00 – 12:30 – 14:30 – 20:00

L20A (Dissabte)

Portinatx > Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa

09:15 – 15:30

Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan > Portinatx

08:30 – 14:30

L25 (Dilluns a dissabte)

Sant Miquel > Sant Mateu > Santa Gertrudis > Eivissa

07:00 – 08:00 – 09:00 – 11:00 – 12:30 – 16:00 – 18:30 – 21:00

* sortida desde Sant Mateu

* divendres dissabtes i vespra de festius

Eivissa > Santa Gertrudis > Sant Mateu > Sant Miquel

07:30 – 10:15 – 12:00 – 13:15 – 17:00 – 20:15 – 21:45

L25 (Diumenges i festius)

Sant Miquel > Sant Mateu > Santa Gertrudis > Eivissa

09:30 – 11:00 – 17:45 – 19:15

Eivissa > Santa Gertrudis > Sant Mateu > Sant Miquel

10:15 – 12:00 – 18:30 – 20:15

L35 (Dilluns a divendres)

Sant Jordi > Sa Carroca > Can Misses > Eivissa

09:00 – 11:00 – 13:00 – 16:00 – 17:00

Eivissa > Can Misses > Sa Carroca > Sant Jordi

09:30 – 11:30 – 13:30 – 16:30 – 18:30

L35 (Dissabtes)

Sant Jordi > Sa Carroca > Can Misses > Eivissa

09:00 – 11:00 – 13:00 – 16:00

Eivissa > Can Misses > Sa Carroca > Sant Jordi

09:30 – 11:30 – 13:30 – 16:30

Diumenges i festius sense servei

L41 (Dilluns a divendres)

Santa Eulària > Cala Llonga

09:00 – 12:45

Cala Llonga > Santa Eulària

08:00 – 12:30

L42B (Dilluns a dissabte)

Circular: Sant Josep > Es Cubells > Cala Vedella > Cala Tarida > Sant Josep

09:15 – 09:45 – 11:00 – 12:00 – 13:00

L45 (Dilluns a dissabtes)

Circular: Vara de Rey > Dalt Vila > CETIS > Can Misses > Ca n’Escandell > Cas Serres > Vara de Rey

07:45 – 08:45 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 12:45 – 13:45 – 17:45 – 18:45 – 19:45

L45 (Diumenge i festius)

Circular: Vara de Rey > Dalt Vila > CETIS > Can Misses > Ca n’Escandell > Cas Serres > Vara de Rey

08:45 – 09:45 – 10:15 – 11:45 – 12:45 – 13:45

L50 (Dilluns a diumenges i festius)

Circular: Cas Dominguets > Es Gorg > Puig den Valls > Es Gorg

07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00

Translate »