Nous horaris d’autobús 2020 ACTUALIZACION 01/11/2020

Nuevos horarios actualización 01/11/2020

Nous horaris d’autobús 2020 – Nova Normalitat

PROGRAMACIÓ HORÀRIA 2020 (Actualització 01/11)

L2 (Dilluns a divendres)

Port des Torrent > Sant Antoni

07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30

Sant Antoni > Port des Torrent

08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00

L2 (Dissabte)

Port des Torrent > Sant Antoni

07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30

Sant Antoni > Port des Torrent

08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00

L3 (Dilluns a divendres)

Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa

06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 –  16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 –  18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30

Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni

07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 -11:45 – 12:15 – 12:45 – 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45 – 19:15 – 19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15 – 21:45 – 22:15 – 22:45

L3 (Dissabte)

Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa

06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:15 – 14:00 – 14:45 – 15:30 – 16:15 – 17:00 – 17:45 – 18:30 – 19:15 – 20:00 – 20:45 – 21:30 – 22:15

Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni

07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 – 13:15 14:00 – 14:45 – 15:30 – 16:15 – 17:00 – 17:45 – 18:30 – 19:15 – 20:00 – 20::45 – 21:30 – 22:15

L3 (Diumenges i festius)

Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa

07:30 – 08:15 – 09:00 – 09:45 – 10:30 – 11:15 – 12:00 – 12:45 – 13:30 – 14:15 – 15:00 – 15:45 – 16:30 – 17:15 – 18:00 – 18:45 – 19:30 – 20:15 – 21:00 – 21:45 – 22:30

Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni

08:15 – 09:00 – 09:45 – 10:30 – 11:15 – 12:00 – 12:45 – 13:30 – 14:15 – 15:00 – 15:45 – 16:30 – 17:15  – 18:00 – 18:45 – 19:30 – 20:15 – 21:00 – 21:45

L3.1 (Dilluns a divendres)

Can Bonet > Ses Païsses > Can Coix

07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30

Can Coix > Can Bonet > Ses Païsses

08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00

L8 (Dilluns a divendres)

Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa

06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30

Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni

07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:45

L8 (Dissabte, diumenges i festius)

Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa

06:30 – 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30

Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni

07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30

L10 (Dilluns a diumenges i festius)

Aeroport > Sant Jordi > Eivissa

07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30

Eivissa > Sant Jordi > Aeroport

06:30 – 07:00 – 07:20 – 07:50 – 08:20 – 08:50 – 09:20 – 09:50 – 10:20 – 10:50 – 11:20 – 11:50 – 12:20 – 12:50 – 13:20 – 13:50 –14:20 – 14:50 – 15:20 – 15:50 – 16:20 – 16:50 – 17:20 – 17:50 – 18:20 – 18:50 – 19:20 – 19:50 – 20:20 – 20:50 – 21:20 – 21:50 – 22:20 – 22:50

L12A (Dilluns a divendres)

Circular Eivissa > Puig d’en Valls > Jesús > Eivissa

07:30 – 08:45 – 10:00 – 11:15 – 12:30 – 13:45 – 15:00

L12B (Dilluns a dissabte)

Circular: Eivissa > Jesús > Puig d’en Valls > Eivissa

07:00 – 08:15 – 09:30 – 10:45 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 15:45 – 17:00 – 18:15 – 19:30 – 20:45

L12B (Diumenges i festius)

Circular: Eivissa > Jesús > Puig d’en Valls > Eivissa

08:15 – 09:30 – 10:45 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 15:45 – 17:00 – 18:15 – 19:30

L13 (Dilluns a divendres)

Santa Eulària > Eivissa

06:40 – 07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45 – 19:15 19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15 – 22:15

Eivissa > Santa Eulària

06:45 – 07:15 – 07:55 – 08:25 – 08:55 – 09:25 – 09:55 – 10:25 – 10:55 – 11:25 – 11:55 – 12:25 – 12:55 – 13:25 – 13:55 – 14:25 – 14:55 – 15:25 – 15:5 5 – 16:25 – 16:55 – 17:25 – 17:55 – 18:25 – 18:55 – 19:25 – 19:55 – 20:25 – 20:55 – 21:55 – 22:50

L13 (Dissabte)

Santa Eulària > Eivissa

06:40 – 07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 – 13:15 – 13:45 – 14:15 – 15:05 – 15:55 – 16:45 – 17:35 – 18:25 – 19:15 – 20:05 – 20:55 – 21:45 – 22:35

Eivissa > Santa Eulària

06:45 – 07:15 – 07:55 – 08:25 – 08:55 – 09:25 – 09:55 – 10:25 – 10:55 – 11:25 – 11:55 – 12:25 – 12:55 – 13:25 – 13:55 – 14:55 – 15:45 – 16:35 – 17:25 – 18:15 – 19:05 – 19:55 – 20:45 – 21:35 – 22:25

L13 (Diumenges i festius)

Santa Eulària > Eivissa

08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 18:15 – 19:15 – 20:15 – 21:15

Eivissa > Santa Eulària

07:50 – 08:55 – 09:55 – 10:55 – 11:55 – 12:55 – 13:55 – 14:55 – 15:55 – 16:55 – 17:55 – 18:55 – 19:55 – 20:55 – 21:50

L14 (Dilluns a divendres)

Eivissa > Platja d’en Bossa

07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00

Platja d’en Bossa > Eivissa

07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00

L14 (Dissabtes)

Eivissa > Platja d’en Bossa

07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00

Platja d’en Bossa > Eivissa

07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30

L15 (Dilluns a divendres)

Cala Llonga > Jesús > Eivissa

09:15

Eivissa > Jesús > Cala Llonga

12:00

L16 (Dilluns a divendres) – Expedicions en groc a demanda. Telf. 971.31.73.06 / 659.605.625

Sant Carles > Santa Eulària

08:00 – 11:00 – 14:00 – 18:00 – 20:30

Santa Eulària > Sant Carles

07:45 – 10:30 – 13:30 – 17:30 – 20:00

L16 (Dissabtes)

Sant Carles > Santa Eulària

08:00 – 10:30 – 12:00 – 14:00 – 16:30 – 21:30

Santa Eulària > Sant Carles

07:45 – 10:00 – 11:30 – 13:30 – 16:15 – 21:15

L16 (Diumenges i festius)

Sant Carles > Santa Eulària

11:00 – 15:00 – 18:00 – 21:00

Santa Eulària > Sant Carles

10:25 – 14:25 – 17:25 – 20:25

L17 “Eularibus” (Dilluns a divendres)

Circular: Siesta > Can Guasch > Santa. Eulària > Cas Capità > Can Frígoles > Santa Eulària > Can Guasch > Siesta

07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 13:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30

L18A (Dilluns a divendres) – Expedicions en groc a demanda. Telf. 971.31.73.06 / 659.605.625

Es Canar > Santa Eulària

07:30 – 08:25 – 09:25 – 10:25 – 12:25 – 13:25 – 15:25 – 16:25 – 18:25 – 19:25 – 21:00 – 22:00

Santa Eulària > Es Canar

07:15 – 07:55 – 09:00 – 10:00 – 12:00 – 13:00 – 15:00 – 16:00 – 18:00 – 19:00 – 20:30 – 21:30

L18A (Dissabte)

Es Canar > Santa Eulària

07:30 – 09:55 – 10:55 – 12:55 – 14:50 – 17:20 – 20:40

Santa Eulària > Es Canar

07:15 – 09:30 – 10:30 – 12:30 – 14:00 – 17:05 – 20:25

L18A (Diumenge i festius)

Es Canar > Santa Eulària

09:00 – 10:00 – 13:00 – 14:00 – 16:00 – 20:00

Santa Eulària > Es Canar

08:20 – 09:25 – 12:25 – 13:25 – 15:25 – 19:25

L20A (Dilluns a divendres)

Portinatx > Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa

07:00 – 09:15 – 16:00 – 21:00

Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan > Portinatx

08:00 – 12:30 – 14:30 – 20:00

L20A (Dissabte)

Portinatx > Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa

09:15 – 15:30

Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan > Portinatx

08:30 – 14:30

L25 (Dilluns a dissabte)

Sant Miquel > Sant Mateu > Santa Gertrudis > Eivissa

07:00 – 08:00 – 09:00 – 11:00 – 12:30 – 16:00 – 18:30 – 21:00

* sortida desde Sant Mateu

* divendres dissabtes i vespra de festius

Eivissa > Santa Gertrudis > Sant Mateu > Sant Miquel

07:30 – 10:15 – 12:00 – 13:15 – 17:00 – 20:15 – 21:45

L25 (Diumenges i festius)

Sant Miquel > Sant Mateu > Santa Gertrudis > Eivissa

09:30 – 11:00 – 17:45 – 19:15

Eivissa > Santa Gertrudis > Sant Mateu > Sant Miquel

10:15 – 12:00 – 18:30 – 20:15

L35 (Dilluns a divendres)

Sant Jordi > Sa Carroca > Can Misses > Eivissa

09:00 – 11:00 – 13:00 – 16:00 – 17:00

Eivissa > Can Misses > Sa Carroca > Sant Jordi

09:30 – 11:30 – 13:30 – 16:30 – 18:30

L35 (Dissabtes)

Sant Jordi > Sa Carroca > Can Misses > Eivissa

09:00 – 11:00 – 13:00 – 16:00

Eivissa > Can Misses > Sa Carroca > Sant Jordi

09:30 – 11:30 – 13:30 – 16:30

Diumenges i festius sense servei

L41 (Dilluns a divendres)

Santa Eulària > Cala Llonga

09:00 – 12:45

Cala Llonga > Santa Eulària

08:00 – 12:30

L42B (Dilluns a dissabte)

Circular: Sant Josep > Es Cubells > Cala Vedella > Cala Tarida > Sant Josep

09:15 – 09:45 – 11:00 – 12:00 – 13:00

L45 (Dilluns a dissabtes)

Circular: Vara de Rey > Dalt Vila > CETIS > Can Misses > Ca n’Escandell > Cas Serres > Vara de Rey

07:45 – 08:45 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 12:45 – 13:45 – 17:45 – 18:45 – 19:45

L45 (Diumenge i festius)

Circular: Vara de Rey > Dalt Vila > CETIS > Can Misses > Ca n’Escandell > Cas Serres > Vara de Rey

08:45 – 09:45 – 10:15 – 11:45 – 12:45 – 13:45

L50 (Dilluns a diumenges i festius)

Circular: Cas Dominguets > Es Gorg > Puig den Valls > Es Gorg

07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00

ACTUALIZACION HORARIOS 14 SEPTIEMBRE 2020

Nuevos horarios de autobús 2020 – Nueva normalidad Nuevos horarios de autobús 2020 – Nueva normalidad

PROGRAMACIÓ HORÀRIA 2020 (Actualització 14/09)

L2 (Dilluns a divendres) Port des Torrent > Sant Antoni 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30 Sant Antoni > Port des Torrent 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00

L2 (Dissabte) Port des Torrent > Sant Antoni 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 Sant Antoni > Port des Torrent 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00

L3 (Dilluns a divendres) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa 06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni 07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 -11:45 – 12:15 – 12:45 – 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45 – 19:15 – 19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15 – 21:45 – 22:15 – 22:45

L3 (Dissabte) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa 06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:15 – 17:00 – 17:45 – 18:30 – 19:15 – 20:00 – 20:45 – 21:30 – 22:15 – 23:00 – 23:45 Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni 07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 -11:45 – 12:15 – 12:45 – 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:00 – 17:45 – 18:30 – 19:15 – 20:00 – 20::45 – 21:30 – 22:15 – 23:00 – 23:45

L3 (Diumenges i festius) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa 07:30 – 08:15 – 09:00 – 09:45 – 10:30 – 11:15 – 12:00 – 12:45 – 13:30 – 14:15 – 15:00 – 15:45 – 16:30 – 17:15 – 18:00 – 18:45 – 19:30 – 20:15 – 21:00 – 21:45 – 22:30 Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni 08:15 – 09:00 – 09:45 – 10:30 – 11:15 – 12:00 – 12:45 – 13:30 – 14:15 – 15:00 – 15:45 – 16:30 – 17:15 – 18:00 – 18:45 – 19:30 – 20:15 – 21:00 – 21:45

N3 (Divendres, dissabtes i vigílies de festius) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa 23:45 – 00:45 – 01:45 Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni 23:45 – 00:15 – 01:15

L3.1 (Dilluns a divendres) Can Bonet > Ses Païsses > Can Coix 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 Can Coix > Can Bonet > Ses Païsses 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00

L8 (Dilluns a divendres) Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa 06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:45

L8 (Dissabte, diumenges i festius) Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa 06:30 – 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30

N8 (Divendres, dissabtes i vigílies de festius) Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa 23:00 – 00:00 – 01:30 Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni 23:00 – 00:00 – 01:30

L10 (Dilluns a diumenges i festius) Aeroport > Sant Jordi > Eivissa 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 – 23:00 – 23:30 Eivissa > Sant Jordi > Aeroport 06:30 – 07:00 – 07:20 – 07:50 – 08:20 – 08:50 – 09:20 – 09:50 – 10:20 – 10:50 – 11:20 – 11:50 – 12:20 – 12:50 – 13:20 – 13:50 –14:20 – 14:50 – 15:20 – 15:50 – 16:20 – 16:50 – 17:20 – 17:50 – 18:20 – 18:50 – 19:20 – 19:50 – 20:20 – 20:50 – 21:20 – 21:50 – 22:20 – 22:50 – 23:20

L12A (Dilluns a divendres) Circular Eivissa > Puig d’en Valls > Jesús > Eivissa 07:30 – 08:45 – 10:00 – 11:15 – 12:30 – 13:45

L12B (Dilluns a dissabte) Circular: Eivissa > Jesús > Puig d’en Valls > Eivissa 07:00 – 08:15 – 09:30 – 10:45 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 15:45 – 17:00 – 18:15 – 19:30 – 20:45

L12B (Diumenges i festius) Circular: Eivissa > Jesús > Puig d’en Valls > Eivissa 08:15 – 09:30 – 10:45 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 15:45 – 17:00 – 18:15 – 19:30

L13 (Dilluns a divendres) Santa Eulària > Eivissa 06:40 – 07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45 – 19:15 19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15 – 22:15 – 23:15 Eivissa > Santa Eulària 06:45 – 07:20 – 07:55 – 08:25– 08:55 – 09:25 – 09:55 – 10:25 – 10:55 – 11:25 – 11:55 – 12:25 – 12:55 – – 13:25 – 13:55 – 14:25 – 14:55 – 15:25 – 15:5 5– 16:25 – 16:55 – 17:25 – 17:55 – 18:25 – 18:55 – 19:25 – 19:55 – 20:25 – 20:55 – 21:55 – 22:50

L13 (Dissabte) Santa Eulària > Eivissa 06:40 – 07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 – 13:15 – 13:45 – 14:15 – 15:05 – 15:55 – 16:45 – 17:35 – 18:25 – 19:15 – 20:05 – 20:55 – 21:45 – 22:35 – 23:25 Eivissa > Santa Eulària 06:45 – 07:20 – 07:55 – 08:25 – 08:55 – 09:25 – 09:55 – 10:25 – 10:55 – 11:25 – 11:55 – 12:25 – 12:55 – 13:25 – 13:55 – 14:55 – 15:45 – 16:35 – 17:25 – 18:15 – 19:05 – 19:55 – 20:45 – 21:35 – 22:25 – 23:15

L13 (Diumenges i festius) Santa Eulària > Eivissa 08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 18:15 – 19:15 – 20:15 – 21:15 – 22:15 Eivissa > Santa Eulària 07:50 – 08:55 – 09:55 – 10:55 – 11:55 – 12:55 – 13:55 – 14:55 – 15:55 – 16:55 – 17:55 – 18:55 – 19:55 – 20:55 – 21:50 – 22:50

N13 (Divendres, dissabtes i vigílies de festius) Santa Eulària > Eivissa 00:30 – 01:30 Eivissa > Santa Eulària 00:00 – 01:00

L14 (Dilluns a divendres) Eivissa > Platja d’en Bossa 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00 Platja d’en Bossa > Eivissa 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30

L14 (Dissabtes) Eivissa > Platja d’en Bossa 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 Platja d’en Bossa > Eivissa 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 Diumenges i festius sense servei

L15 (Dilluns a divendres) Cala Llonga > Jesús > Eivissa 09:15 Eivissa > Jesús > Cala Llonga 12:00

L16 (Dilluns a divendres) – Expedicions en groc a demanda. Telf. 971.31.73.06 / 659.605.625 Sant Carles > Santa Eulària 08:00 – 11:00 – 14:00 – 18:00 – 21:00 Santa Eulària > Sant Carles 07:45 – 10:30 – 13:30 – 17:30 – 20:30

L16 (Dissabtes) Sant Carles > Santa Eulària 08:00 – 10:30 – 12:00 – 14:00 – 16:30 – 21:30 Santa Eulària > Sant Carles 07:45 – 10:00 – 11:30 – 13:30 – 16:15 – 21:15 L16 (Diumenges i festius) Sant Carles > Santa Eulària 11:00 – 15:00 – 18:00 – 21:00 Santa Eulària > Sant Carles 10:25 – 14:25 – 17:25 – 20:25

L17 “Eularibus” (Dilluns a divendres) Circular: Siesta > Can Guasch > Santa. Eulària > Cas Capità > Can Frígoles > Santa Eulària > Can Guasch > Siesta 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 13:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30

L18A (Dilluns a divendres) – Expedicions en groc a demanda. Telf. 971.31.73.06 / 659.605.625 Es Canar > Santa Eulària 07:30 – 09:25 – 10:25 – 12:25 – 13:25 – 15:25 – 16:25 – 18:25 – 19:25 – 20:00 Santa Eulària > Es Canar 07:15 – 09:00 – 10:00 – 12:00 – 13:00 – 15:00 – 16:00 – 18:00 – 19:00 – 20:25

L18A (Dissabte) Es Canar > Santa Eulària 07:30 – 09:55 – 10:55 – 12:55 – 14:50 – 17:20 – 20:40 – 22:20 Santa Eulària > Es Canar 07:15 – 09:30 – 10:30 – 12:30 – 14:00 – 17:05 – 20:25 – 22:05

L18A (Diumenge i festius) Es Canar > Santa Eulària 09:00 – 10:00 – 13:00 – 14:00 – 16:00 – 20:00 Santa Eulària > Es Canar 08:20 – 09:25 – 12:25 – 13:25 – 15:25 – 19:25 L18B (Dilluns a diumenges i festius) Es Canar > Cala Martina > Santa Eulària 07:00 – 09:00 – 11:00 – 13:00 – 15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – 23:00 Santa Eulària > Cala Martina > Es Canar 08:45 – 10:45 – 12:45 – 16:45 – 18:45 – 20:45 – 22:45 – 00:45

L20A (Dilluns a divendres) Portinatx > Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa 07:00 – 09:15 – 16:00 – 21:00 Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan > Portinatx 08:00 – 14:30 – 20:00 L20A (Dissabte) Portinatx > Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa 09:15 – 15:30 Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan > Portinatx 08:30 – 14:30

N20 (Divendres, dissabtes i vigílies de festius) Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa 21:00 Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan 00:30

L24 (Dilluns a diumenges i festius) Cala Nova > es Canar > Santa Eulària > Aeroport 07:00 – 09:00 – 11:00 – 13:00 – 15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – 23:00 Aeroport > Santa Eulària > es Canar > Cala Nova 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00 – 22:00 – 00:00

L25A (Dilluns a dissabte) Port de Sant Miquel >Sant Miquel > Sant Mateu > Santa Gertrudis > Eivissa 07:00 – 08:00 – 09:30 – 11:00 – 12:40 – 16:15 – 17:45 – 19:15 – 21:00 – 22:30 – 00:00 – 01:45 sortida desde Sant Miquel sortida desde Sant Mateu Eivissa > Santa Gertrudis > Sant Mateu > Sant Miquel > Port de Sant Miquel 07:30 – 08:45 – 10:15 – 12:00 – 13:30 – 17:00 – 18:30 – 20:15 – 21:45 – 01:00 – 02:30 recorregut fins Sant Miquel

L25A (Diumenges i festius) Port de Sant Miquel >Sant Miquel > Sant Mateu > Santa Gertrudis > Eivissa 09:30 – 11:00 – 17:45 – 19:15 Eivissa > Santa Gertrudis > Sant Mateu > Sant Miquel > Port de Sant Miquel 10:15 – 12:00 – 18:30 – 20:15

L35 (Dilluns a divendres) Sant Jordi > Sa Carroca > Can Misses > Eivissa 09:00 – 11:00 – 13:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 Eivissa > Can Misses > Sa Carroca > Sant Jordi 09:30 – 11:30 – 13:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30

L35 (Dissabtes) Sant Jordi > Sa Carroca > Can Misses > Eivissa 09:00 – 11:00 – 13:00 – 16:00 Eivissa > Can Misses > Sa Carroca > Sant Jordi 09:30 – 11:30 – 13:30 – 16:30 Diumenges i festius sense servei

L41 (Dilluns a divendres) Santa Eulària > Cala Llonga 09:15 – 12:45 Cala Llonga > Santa Eulària 09:00 – 12:30

L42B (Dilluns a dissabte) Circular: Sant Josep > Es Cubells > Cala Vedella > Cala Tarida > Sant Josep 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00

L45 (Dilluns a dissabtes) Circular: Vara de Rey > Dalt Vila > CETIS > Can Misses > Ca n’Escandell > Cas Serres > Vara de Rey 07:45 – 08:45 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 12:45 – 13:45 – 14:45 – 17:45 – 18:45 – 19:45

L45 (Diumenge i festius) Circular: Vara de Rey > Dalt Vila > CETIS > Can Misses > Ca n’Escandell > Cas Serres > Vara de Rey 08:45 – 09:45 – 10:15 – 11:45 – 12:45 – 13:45 – 14:45

L50 (Dilluns a diumenges i festius) Circular: Cas Dominguets > Es Gorg > Puig den Valls > Es Gorg 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 – 23:00 – 23:30 – 00:00 – 00:30 A partir de les 19:00 circula pel Port d’Eivissa A partir de les 22:00 NO circula per Puig d’en Valls

Nueva línea de autobús entre Sant Antoni, Cala Bassa y Platges de Comte

El Consell de Ibiza pondrá en marcha a partir del próximo martes, día 11 de agosto, una nueva línea circular que conectará el pueblo de Sant Antoni con Cala Bassa y Platges de Comte. Este servicio ha sido coordinado con el ayuntamiento de Sant Josep para que las personas que decidan hacer uso del transporte público tengan asegurado poder entrar a alguna de estas dos zonas de la costa ibicenca. «Hemos llegado a un acuerdo con Sant Josep para hacer una reserva de aforo. Los residentes y los turistas que decidan apostar por este transporte público no tendrán que esperar que salga gente de la playa para poder entrar, puesto que la reserva hará que no se llegue al máximo previsto por el Ayuntamiento», ha explicado el conseller de Innovación, Participación, Transparencia y Transportes, Javier Torres. Los buses saldrán de Sant Antoni a las 10, 12, 15, 17 y 19 horas

COVID-19: NUEVOS HORARIOS ALSA A PARTIR DEL 11 DE MAYO DE 2020

SE MODIFICAN LOS HORARIOS DE ALGUNAS DE LAS LINEAS DE ALSA A PARTIR DEL 11 DE MAYO DE 2020:

L2 (Lunes a Viernes)

Port des Torrent > Sant Antoni 09:30 – 13:30 – 15:30 – 19:30

Sant Antoni > Port des Torrent 10:00 – 14:00 – 16:00 – 20:00

L2 (Sábado)  Port des Torrent > Sant Antoni 09:30 – 13:30 – Sant Antoni > Port des Torrent 10:00 – 14:00 ———————————————————————————–

L8 (Lunes a Viernes)

(Mañana) Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa 06:30h hasta las 14:30h cada 30 min. – Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni 07:30h hasta las 14:30h cada 30 min.

(Tarde) Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa 14:30 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 20:30 –  Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni 15:30 – 17:00 – 17:30 18:00 – 18:30 – 19:30 – 21:45

L8 (Sábado) Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa De 06:30 a 20:30 cada 60 min. Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni De 07:30h a 21:30h cada 60 min. Domingos y festivos sin Servicio. ———————————————————————————–

L10 (Lunes a Domingo y Festivos) Aeroport > Sant Jordi > Eivissa 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 18:00 – 20:00 – 21:00 – 22:00

Eivissa > Sant Jordi > Aeroport 06:30 – 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 20:30 – 21:30 ———————————————————————————–

L11 (Lunes a Viernes) – Servicio a la demanda. Telf. 971.34.04.12/647.35.11.53 Ses Salines > Eivissa 10:00 Eivissa > Ses Salines 13:00 Sábados, Domingos y Festivos sin Servicio ———————————————————————————–

*L12A Eivissa > Puig d’en Valls > Jesús > Eivissa – SERVICIO NORMAL excepto los sábados:  La L12A los sábados empieza más tarde y termina antes. La primera expedición es a las 08:45h y la última es a las 20:00h

L12B (Lunes a Sábado) Circular Eivissa > Jesús > Puig d’en Valls > Eivissa 07:00 – 08:15 – 09:30 – 10:45 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 15:45 – 17:00 – 18:15 – 19:30 – 20:45

L12B (Sábados) Circular Eivissa > Jesús > Puig d’en Valls > Eivissa 08:15 – 09:30 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 17:00 – 18:15 – 19:30 Domingos y Festivos sin servicio ———————————————————————————–

L14 (Lunes a Sábado) Eivissa > Platja d’en Bossa 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00

Platja d’en Bossa > Eivissa 08:30 – 10:30 – 12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:30 Añadidas expediciones. Ojo! Solo de lunes a viernes (sábado se queda igual, solo de mañana) Domingos y Festivos sin Servicio ———————————————————————————–

L15 (Lunes a Viernes) – Servicio a la demanda. Telf. 971.34.04.12/647.35.11.53 Cala Llonga > Eivissa 09:00 Eivissa > Cala Llonga 12:00 Sábados, Domingos y Festivos sin Servicio ———————————————————————————–

L30 (Lunes a Viernes) – Servicio a la demanda. Telf. 971.34.04.12/ 647.35.11.53 Santa Agnès > Sant Antoni 08:00 Sant Antoni > Santa Agnès 13:15 Sábados, Domingos y Festivos sin Servicio ———————————————————————————–

L35 Sant Jordi > Sa Carroca > Can Misses > Eivissa – SIN SERVICIO ———————————————————————————– L41 – Santa Eulària > Cala Llonga – SIN SERVICIO ———————————————————————————–

L42B (Lunes a Viernes) – Servicio a la demanda. Telf. 971.34.04.12/647.35.11.53 (IDA) 07:30 Es Cubells > 07:40 Cala Vedella > 07:45 Cala Tarida > Sant Josep (VUELTA) 14:00 Sant Josep > Es Cubells > Cala Vedella > Cala Tarida Sábados, Domingos y Festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L45 (Lunes a Sábado) – Servicio a la demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 Circular: Vara de Rey > Dalt Vila > CETIS > Can Misses > Ca n’Escandell > Cas Serres > Vara de Rey 08:45 – 10:45 – 12:45 Domingos y Festivos sin servicio ———————————————————————————–

L50 Circular: Cas Dominguets > Es Gorg > Puig d’en Valls > Cas Dominguets Sense servei ———————————————————————————–

Línies nocturnes (NitBus) – Sense servei. ———————————————————————————–

NUEVOS HORARIOS DESDE EL 14 DE ABRIL DE 2020

El Consell de Ibiza ha programado los nuevos horarios del transporte público a partir del martes para evitar la propagación del Covid-19. Con estas medidas, se eliminan las líneas L3.1 (Ses Païsses-Can Coix-Can Bonet), L12A (Eivissa-Puig d’en Valls-Jesús), L17 (Siesta-Santa Eulària), L19 (Santa Eulària – Sant Antoni) y L41 (Santa Eulària – Cala Llonga), así como para todo el servicio nocturno (NitBus). Mientras que habrá un servicio a la demanda disponible en las líneas L11 (Ses Salines – Sant Jordi – Eivissa), L15 (Cala Llonga – Eivisa), L16 (Santa Eulària – Las Dalias – Sant Carles), L18 (Santa Eulària – Es Canar), L30 (Santa Antoni – Santa Agnès), L33 (Sant Mateu – Santa Gertrudis) y L42B (Es Cubells – Cala Vedella – Cala Tarida – Sant Josep). Programación horaria a partir del 14 de abril: L2 (Lunes a viernes) Port des Torrent > Sant Antoni 09:30 – 13:30 – 15:30 – 19:30 Sant Antoni > Port des Torrent 10:00 – 14:00 – 16:00 – 20:00 L2 (Sábados) – Servicio a demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53

Port des Torrent > Sant Antoni 09:30 – 13:30

Sant Antoni > Port des Torrent 10:00 – 14:00 Domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L3 (Lunes a viernes) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa

06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00

Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni

07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:30 – 21:30

L3 (Sábados) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa

08:15 – 09:30 – 11:15 – 13:00 – 16:30 – 18:00 – 19:30 – 21:00

Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni

09:00 – 10:15 – 12:00 – 13:45 – 17:15 – 18:45 – 20:15 – 21:45

L3 (Domingos y festivos) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa

9:30 – 11:15 – 13:00 – 16:30 – 18:00 – 19:30

Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni 10:15 – 12:00 – 13:45 – 17:15 – 18:45 – 20:15 ———————————————————————————–

L3.1 – Ses Païsses > Can Coix > Can Bonet – Sin servicio ———————————————————————————–

L8 (Lunes a viernes) Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa 06:30 – 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:30

Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 21:45

L8 (Sábados) Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa 06:30 – 08:30 – 10:30 – 12:30 – 16:30 18:30 – 20:30

Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni 07:30 – 09:30 – 11:30 – 13:30 – 17:30 – 19:30 – 21:30

Domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L10 (Lunes a domingos y festivos) Aeroport > Sant Jordi > Eivissa 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 20:00 – 21:00 – 22:00

Eivissa > Sant Jordi > Aeroport 06:30 – 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 20:30 – 21:30 ———————————————————————————–

L11 (Lunes a viernes) – Servicio a demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 Ses Salines > Eivissa 10:00 Eivissa > Ses Salines 13:00

Sábados, domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L12A Eivissa > Puig d’en Valls > Jesús > Eivissa – Sin servicio ———————————————————————————–

L12B (Lunes a viernes) Circular Eivissa > Jesús > Puig d’en Valls > Eivissa 07:00 – 08:15 – 09:30 – 10:45 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 15:45 – 17:00 – 18:15 – 19:30 – 20:45

L12B (Sábados) Circular Eivissa > Jesús > Puig d’en Valls > Eivissa 08:15 – 09:30 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 17:00 – 18:15 – 19:30

Domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L13 (Lunes a viernes) Santa Eulària > Eivissa 07:15 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45 – 19:15 – 20:15 – 21:15 – 22:20

Eivissa > Santa Eulària 07:20 – 07:45 – 08:45 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 12:45 – 13:45 – 14:45 – 15:45 – 16:45 – 17:45 – 18:15 – 18:45 – 19:45 – 20:45 – 21:55

L13 (Sábados) Santa Eulària > Eivissa 08:15 – 9:30 – 11:15 – 13:15 – 16:15 – 18:15 – 19:45 – 21:00

Eivissa > Santa Eulària 07:45 – 9:00 – 10:30 – 12:30 – 17:00 – 19:00 – 20:15 – 21:45

L13 (Domingos y festivos) Santa Eulària > Eivissa 09:30 – 11:15 – 13:15 – 16:15 – 18:15 – 19:45

Eivissa > Santa Eulària 09:00 – 10:30 – 12:30 – 17:00 – 19:00 – 20:15 ———————————————————————————–

L14 (Lunes a viernes) Eivissa > Platja d’en Bossa 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00

Platja d’en Bossa > Eivissa 08:30 – 10:30 – 12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:30 L14 (Sábados) Eivissa > Platja d’en Bossa 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00

Platja d’en Bossa > Eivissa 08:30 – 10:30 – 12:30 – 14:30

Domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L15 (Lunes a viernes) – Servicio a demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 Cala Llonga > Eivissa 09:00 Eivissa > Cala Llonga 12:00 Sábados, domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————– L16 (Lunes a viernes) – Servicio a demanda. Telf. 971.31.73.06 / 659.605.625 Sant Carles > Santa Eulària 08:40 Santa Eulària > Sant Carles 14:30 Sábados, domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L17 – Urb. Siesta > Santa Eulària – Sin servicio ———————————————————————————–

L18 (Lunes a viernes) – Servicio a demanda. Telf. 971.31.73.06 / 659.605.625 Es Canar > Santa Eulària 07:00 – 09:30 Santa Eulària > Es Canar 13:30 – 15:30 Sábados, domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L19 – Santa Eulària > Sant Antoni – Sin servicio ———————————————————————————–

L20 (Lunes a viernes) Portinatx > Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa 07:00 – 13:30 – 16:00

Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan > Portinatx 08:30 – 14:30 – 20:00

L20 (Sábados) Portinatx > Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa 09:00 – 13:30 – 16:00

Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan > Portinatx 10:00 – 14:30 – 20:00 Domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L25 (Lunes a viernes) Sant Miquel > Santa Gertrudis > Eivissa 07:00 – 13:30 – 16:00

Eivissa > Santa Gertrudis > Sant Miquel 08:30 – 14:30 – 20:00

L25 (Sábados) – Servicio a demanda. Telf. 971.31.27.55 / 654.501.332 Sant Miquel > Santa Gertrudis > Eivissa 09:00 – 13:30 – 16:00 Eivissa > Santa Gertrudis > Sant Miquel 10:00 – 14:30 – 20:00 Domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L30 (Lunes a viernes) – Servicio a demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 Santa Agnès > Sant Antoni 08:00 Sant Antoni > Santa Agnès 13:15 Sábados, domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L33 (Lunes a viernes) – Servicio a demanda. Telf. 971.31.27.55 / 654.501.332 Sant Mateu > Santa Gertrudis 06:55 Santa Gertrudis > Sant Mateu 13:25 Sábados, domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L35 Sant Jordi > Sa Carroca > Can Misses > Eivissa – Sin servicio ———————————————————————————–

L41 – Santa Eulària > Cala Llonga – Sin servicio ———————————————————————————–

L42B (Lunes a viernes) – Servicio a demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 07:30 Es Cubells > 07:40 Cala Vedella > 07:45 Cala Tarida > Sant Josep 14:00 Sant Josep > Es Cubells > Cala Vedella > Cala Tarida Sábados, domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L45 (Lunes a sábado) – Servicio a demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 Circular: Vara de Rey > Dalt Vila > CETIS > Can Misses > Ca n’Escandell > Cas Serres > Vara de Rey 08:45 – 10:45 – 12:45 Domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L50 Circular: Cas Dominguets > Es Gorg > Puig d’en Valls > Cas Dominguets – Sin servicio ———————————————————————————–

Línias nocturnas (Nit Bus) – Sin servicio

Nuevos horarios (actualización 31/03/2020)

Nuevos horarios del transporte público para evitar la propagación del COVID-19 Coronavirus (Actualización 31/03) Nuevos horarios del transporte público para evitar la propagación del COVID-19 Coronavirus.

Eliminadas las líneas L3.1 (Ses Païsses-Can Coix-Can Bonet), L12A (Eivissa-Puig d’en Valls-Jesús), L17 (Siesta-Santa Eulària), L19 (Santa Eulària – Sant Antoni) i L41 (Santa Eulària > Cala Llonga), així com tot el servei nocturn (NitBus). Servicio a la demanda disponible en las líneas L11 (Ses Salines > Sant Jordi > Eivissa), L15 (Cala Llonga > Eivisa), L16 (Santa Eulària > Las Dalias > Sant Carles), L18 (Santa Eulària > Es Canar), L30 (Santa Antoni > Santa Agnès), L33 (Sant Mateu > Santa Gertrudis) i L42B (Es Cubells > Cala Vedella > Cala Tarida > Sant Josep).

PROGRAMACIÓN HORARIA A PARTIR DEL MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 2020 (Actualización 31/03)

L2 (Lunes a viernes) Port des Torrent > Sant Antoni 09:30 – 11:30 Sant Antoni > Port des Torrent 10:00 – 14:00 L2 (Sábados) – Servicio a la demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 Port des Torrent > Sant Antoni 09:30 – 11:30 Sant Antoni > Port des Torrent 10:00 – 14:00 Domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————–

L3 (Lunes a viernes) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 L3 (Sábados) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa 08:00 – 09:00 – 12:00 – 13:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00 Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni 08:30 – 09:30 – 12:30 – 13:30 – 16:30 – 18:30 – 20:30 L3 (Domingos y festivos) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa 09:00 – 13:00 – 16:00 – 20:00 Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni 09:30 – 13:30 – 16:30 – 20:30 ———————————————————————————–

L3.1 – Ses Païsses > Can Coix > Can Bonet – Sin servicio ———————————————————————————– L8 (Lunes a viernes) Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa 06:30 – 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 16:30 18:30 – 20:30 Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 17:30 19:30 – 21:45 L8 (Sábados) Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa 08:30 – 10:30 – 12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:30 Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni 09:30 – 11:30 – 13:30 – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 21:30 Domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————–

L10 (Lunes a domingo y festivos) Aeroport > Sant Jordi > Eivissa 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 16:00 – 17:00 18:00 – 20:00 – 21:00 – 22:00 Eivissa > Sant Jordi > Aeroport 06:30 – 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 20:30 – 21:30 ———————————————————————————–

L11 (Lunes a viernes) – Servicio a la demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 Ses Salines > Eivissa 10:00 Eivissa > Ses Salines 13:00 Sábados, domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————– L12A Eivissa > Puig d’en Valls > Jesús > Eivissa – Sin servicio ———————————————————————————–

L12B (Lunes a viernes) Circular Eivissa > Jesús > Puig d’en Valls > Eivissa 07:00 – 08:15 – 09:30 – 10:45 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 15:45 – 17:00 – 18:15 – 19:30 – 20:45 L12B (Sábados) Circular Eivissa > Jesús > Puig d’en Valls > Eivissa 08:15 – 09:30 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 17:00 – 18:15 – 19:30 Domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————– L13 (Lunes a viernes) Santa Eulària > Eivissa 07:15 – 08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 18:15 – 19:15 – 20:15 Eivissa > Santa Eulària 07:45 – 08:45 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 12:45 – 13:45 – 14:45 – 15:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 19:45 – 20:45 L13 (Sábados) Santa Eulària > Eivissa 08:15 – 09:15 – 12:15 – 13:15 – 16:15 – 18:15 – 20:15 Eivissa > Santa Eulària 08:45 – 09:45 – 12:45 – 13:45 – 16:45 – 18:45 – 20:45 L13 (Domingos y festivos) Santa Eulària > Eivissa 09:15 – 13:15 – 16:15 – 20:15 Eivissa > Santa Eulària 09:45 – 13:45 – 16:45 – 20:45 ———————————————————————————–

L14 (Lunes a sábado) Eivissa > Platja d’en Bossa 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 Platja d’en Bossa > Eivissa 08:30 – 10:30 – 12:30 – 14:30 Domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————– L15 (Lunes a viernes) – Servicio a la demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 Cala Llonga > Eivissa 09:00 Eivissa > Cala Llonga 12:00 Sábados, domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————– L16 (Lunes a viernes) – Servicio a la demanda. Telf. 971.31.73.06 / 659.605.625 Sant Carles > Santa Eulària 08:40 Santa Eulària > Sant Carles 14:30 Sábados, domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————–

L17 – Urb. Siesta > Santa Eulària – Sin servicio ———————————————————————————– L18 (Lunes a viernes) – Servicio a la demanda. Telf. 971.31.73.06 / 659.605.625 Es Canar > Santa Eulària 07:00 – 09:30 Santa Eulària > Es Canar 13:30 – 15:30 Sábados, domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————–

L19 – Santa Eulària > Sant Antoni – Sin servicio ———————————————————————————–

L20 (Lunes a viernes) Portinatx > Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa 07:00 – 13:30 – 16:00 Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan > Portinatx 08:30 – 14:30 – 20:00 L20 (Sábados) – Servicio a la demanda. Telf. 971.31.73.06 / 659.605.625 Portinatx > Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa 09:00 – 13:30 – 16:00 Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan > Portinatx 10:00 – 14:30 – 20:00 Domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————–

L25 (Lunes a viernes) Sant Miquel > Santa Gertrudis > Eivissa 07:00 – 13:30 – 16:00 Eivissa > Santa Gertrudis > Sant Miquel 08:30 – 14:30 – 20:00 L25 (Sábados) – Servicio a la demanda.Telf. 971.31.27.55 / 654.501.332 Sant Miquel > Santa Gertrudis > Eivissa 09:00 – 13:30 – 16:00 Eivissa > Santa Gertrudis > Sant Miquel 10:00 – 14:30 – 20:00 Domongos y festivos sin servicio ———————————————————————————–

L30 (Lunes a viernes) – Servicio a la demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 Santa Agnès > Sant Antoni 08:00 Sant Antoni > Santa Agnès 13:15 Sábados, domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————–

L33 (Lunes a viernes) – Servicio a la demanda. Telf. 971.31.27.55 / 654.501.332 Sant Mateu > Santa Gertrudis 06:55 Santa Gertrudis > Sant Mateu 13:25 Sábados, domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————–

L35 Sant Jordi > Sa Carroca > Can Misses > Eivissa – Sin servicio ———————————————————————————–

L41 – Santa Eulària > Cala Llonga – Sin servicio ———————————————————————————–

L42B (Lunes a viernes) – Servicio a la demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 07:30 Es Cubells > 07:40 Cala Vedella > 07:45 Cala Tarida > Sant Josep 14:00 Sant Josep > Es Cubells > Cala Vedella > Cala Tarida Sábados, domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————–

L45 (Lunes a sábado) – Servicio a la demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 Circular: Vara de Rey > Dalt Vila > CETIS > Can Misses > Ca n’Escandell > Cas Serres > Vara de Rey 08:45 – 10:45 – 12:45 Domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————– L50 Circular: Cas Dominguets > Es Gorg > Puig d’en Valls > Cas Dominguets – Sin servicio ———————————————————————————–

Línias nocturnas (Nit Bus) – Sin servicio ———————————————————————————–

Translate »