ACTUALIZACION HORARIOS 14 SEPTIEMBRE 2020

Nuevos horarios de autobús 2020 – Nueva normalidad Nuevos horarios de autobús 2020 – Nueva normalidad

PROGRAMACIÓ HORÀRIA 2020 (Actualització 14/09)

L2 (Dilluns a divendres) Port des Torrent > Sant Antoni 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30 Sant Antoni > Port des Torrent 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00

L2 (Dissabte) Port des Torrent > Sant Antoni 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 Sant Antoni > Port des Torrent 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00

L3 (Dilluns a divendres) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa 06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni 07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 -11:45 – 12:15 – 12:45 – 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45 – 19:15 – 19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15 – 21:45 – 22:15 – 22:45

L3 (Dissabte) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa 06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:15 – 17:00 – 17:45 – 18:30 – 19:15 – 20:00 – 20:45 – 21:30 – 22:15 – 23:00 – 23:45 Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni 07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 -11:45 – 12:15 – 12:45 – 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:00 – 17:45 – 18:30 – 19:15 – 20:00 – 20::45 – 21:30 – 22:15 – 23:00 – 23:45

L3 (Diumenges i festius) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa 07:30 – 08:15 – 09:00 – 09:45 – 10:30 – 11:15 – 12:00 – 12:45 – 13:30 – 14:15 – 15:00 – 15:45 – 16:30 – 17:15 – 18:00 – 18:45 – 19:30 – 20:15 – 21:00 – 21:45 – 22:30 Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni 08:15 – 09:00 – 09:45 – 10:30 – 11:15 – 12:00 – 12:45 – 13:30 – 14:15 – 15:00 – 15:45 – 16:30 – 17:15 – 18:00 – 18:45 – 19:30 – 20:15 – 21:00 – 21:45

N3 (Divendres, dissabtes i vigílies de festius) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa 23:45 – 00:45 – 01:45 Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni 23:45 – 00:15 – 01:15

L3.1 (Dilluns a divendres) Can Bonet > Ses Païsses > Can Coix 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 Can Coix > Can Bonet > Ses Païsses 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00

L8 (Dilluns a divendres) Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa 06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:45

L8 (Dissabte, diumenges i festius) Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa 06:30 – 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30

N8 (Divendres, dissabtes i vigílies de festius) Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa 23:00 – 00:00 – 01:30 Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni 23:00 – 00:00 – 01:30

L10 (Dilluns a diumenges i festius) Aeroport > Sant Jordi > Eivissa 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 – 23:00 – 23:30 Eivissa > Sant Jordi > Aeroport 06:30 – 07:00 – 07:20 – 07:50 – 08:20 – 08:50 – 09:20 – 09:50 – 10:20 – 10:50 – 11:20 – 11:50 – 12:20 – 12:50 – 13:20 – 13:50 –14:20 – 14:50 – 15:20 – 15:50 – 16:20 – 16:50 – 17:20 – 17:50 – 18:20 – 18:50 – 19:20 – 19:50 – 20:20 – 20:50 – 21:20 – 21:50 – 22:20 – 22:50 – 23:20

L12A (Dilluns a divendres) Circular Eivissa > Puig d’en Valls > Jesús > Eivissa 07:30 – 08:45 – 10:00 – 11:15 – 12:30 – 13:45

L12B (Dilluns a dissabte) Circular: Eivissa > Jesús > Puig d’en Valls > Eivissa 07:00 – 08:15 – 09:30 – 10:45 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 15:45 – 17:00 – 18:15 – 19:30 – 20:45

L12B (Diumenges i festius) Circular: Eivissa > Jesús > Puig d’en Valls > Eivissa 08:15 – 09:30 – 10:45 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 15:45 – 17:00 – 18:15 – 19:30

L13 (Dilluns a divendres) Santa Eulària > Eivissa 06:40 – 07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45 – 19:15 19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15 – 22:15 – 23:15 Eivissa > Santa Eulària 06:45 – 07:20 – 07:55 – 08:25– 08:55 – 09:25 – 09:55 – 10:25 – 10:55 – 11:25 – 11:55 – 12:25 – 12:55 – – 13:25 – 13:55 – 14:25 – 14:55 – 15:25 – 15:5 5– 16:25 – 16:55 – 17:25 – 17:55 – 18:25 – 18:55 – 19:25 – 19:55 – 20:25 – 20:55 – 21:55 – 22:50

L13 (Dissabte) Santa Eulària > Eivissa 06:40 – 07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 – 13:15 – 13:45 – 14:15 – 15:05 – 15:55 – 16:45 – 17:35 – 18:25 – 19:15 – 20:05 – 20:55 – 21:45 – 22:35 – 23:25 Eivissa > Santa Eulària 06:45 – 07:20 – 07:55 – 08:25 – 08:55 – 09:25 – 09:55 – 10:25 – 10:55 – 11:25 – 11:55 – 12:25 – 12:55 – 13:25 – 13:55 – 14:55 – 15:45 – 16:35 – 17:25 – 18:15 – 19:05 – 19:55 – 20:45 – 21:35 – 22:25 – 23:15

L13 (Diumenges i festius) Santa Eulària > Eivissa 08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 18:15 – 19:15 – 20:15 – 21:15 – 22:15 Eivissa > Santa Eulària 07:50 – 08:55 – 09:55 – 10:55 – 11:55 – 12:55 – 13:55 – 14:55 – 15:55 – 16:55 – 17:55 – 18:55 – 19:55 – 20:55 – 21:50 – 22:50

N13 (Divendres, dissabtes i vigílies de festius) Santa Eulària > Eivissa 00:30 – 01:30 Eivissa > Santa Eulària 00:00 – 01:00

L14 (Dilluns a divendres) Eivissa > Platja d’en Bossa 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00 Platja d’en Bossa > Eivissa 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30

L14 (Dissabtes) Eivissa > Platja d’en Bossa 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 Platja d’en Bossa > Eivissa 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 Diumenges i festius sense servei

L15 (Dilluns a divendres) Cala Llonga > Jesús > Eivissa 09:15 Eivissa > Jesús > Cala Llonga 12:00

L16 (Dilluns a divendres) – Expedicions en groc a demanda. Telf. 971.31.73.06 / 659.605.625 Sant Carles > Santa Eulària 08:00 – 11:00 – 14:00 – 18:00 – 21:00 Santa Eulària > Sant Carles 07:45 – 10:30 – 13:30 – 17:30 – 20:30

L16 (Dissabtes) Sant Carles > Santa Eulària 08:00 – 10:30 – 12:00 – 14:00 – 16:30 – 21:30 Santa Eulària > Sant Carles 07:45 – 10:00 – 11:30 – 13:30 – 16:15 – 21:15 L16 (Diumenges i festius) Sant Carles > Santa Eulària 11:00 – 15:00 – 18:00 – 21:00 Santa Eulària > Sant Carles 10:25 – 14:25 – 17:25 – 20:25

L17 “Eularibus” (Dilluns a divendres) Circular: Siesta > Can Guasch > Santa. Eulària > Cas Capità > Can Frígoles > Santa Eulària > Can Guasch > Siesta 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 13:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30

L18A (Dilluns a divendres) – Expedicions en groc a demanda. Telf. 971.31.73.06 / 659.605.625 Es Canar > Santa Eulària 07:30 – 09:25 – 10:25 – 12:25 – 13:25 – 15:25 – 16:25 – 18:25 – 19:25 – 20:00 Santa Eulària > Es Canar 07:15 – 09:00 – 10:00 – 12:00 – 13:00 – 15:00 – 16:00 – 18:00 – 19:00 – 20:25

L18A (Dissabte) Es Canar > Santa Eulària 07:30 – 09:55 – 10:55 – 12:55 – 14:50 – 17:20 – 20:40 – 22:20 Santa Eulària > Es Canar 07:15 – 09:30 – 10:30 – 12:30 – 14:00 – 17:05 – 20:25 – 22:05

L18A (Diumenge i festius) Es Canar > Santa Eulària 09:00 – 10:00 – 13:00 – 14:00 – 16:00 – 20:00 Santa Eulària > Es Canar 08:20 – 09:25 – 12:25 – 13:25 – 15:25 – 19:25 L18B (Dilluns a diumenges i festius) Es Canar > Cala Martina > Santa Eulària 07:00 – 09:00 – 11:00 – 13:00 – 15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – 23:00 Santa Eulària > Cala Martina > Es Canar 08:45 – 10:45 – 12:45 – 16:45 – 18:45 – 20:45 – 22:45 – 00:45

L20A (Dilluns a divendres) Portinatx > Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa 07:00 – 09:15 – 16:00 – 21:00 Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan > Portinatx 08:00 – 14:30 – 20:00 L20A (Dissabte) Portinatx > Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa 09:15 – 15:30 Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan > Portinatx 08:30 – 14:30

N20 (Divendres, dissabtes i vigílies de festius) Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa 21:00 Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan 00:30

L24 (Dilluns a diumenges i festius) Cala Nova > es Canar > Santa Eulària > Aeroport 07:00 – 09:00 – 11:00 – 13:00 – 15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – 23:00 Aeroport > Santa Eulària > es Canar > Cala Nova 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00 – 22:00 – 00:00

L25A (Dilluns a dissabte) Port de Sant Miquel >Sant Miquel > Sant Mateu > Santa Gertrudis > Eivissa 07:00 – 08:00 – 09:30 – 11:00 – 12:40 – 16:15 – 17:45 – 19:15 – 21:00 – 22:30 – 00:00 – 01:45 sortida desde Sant Miquel sortida desde Sant Mateu Eivissa > Santa Gertrudis > Sant Mateu > Sant Miquel > Port de Sant Miquel 07:30 – 08:45 – 10:15 – 12:00 – 13:30 – 17:00 – 18:30 – 20:15 – 21:45 – 01:00 – 02:30 recorregut fins Sant Miquel

L25A (Diumenges i festius) Port de Sant Miquel >Sant Miquel > Sant Mateu > Santa Gertrudis > Eivissa 09:30 – 11:00 – 17:45 – 19:15 Eivissa > Santa Gertrudis > Sant Mateu > Sant Miquel > Port de Sant Miquel 10:15 – 12:00 – 18:30 – 20:15

L35 (Dilluns a divendres) Sant Jordi > Sa Carroca > Can Misses > Eivissa 09:00 – 11:00 – 13:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 Eivissa > Can Misses > Sa Carroca > Sant Jordi 09:30 – 11:30 – 13:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30

L35 (Dissabtes) Sant Jordi > Sa Carroca > Can Misses > Eivissa 09:00 – 11:00 – 13:00 – 16:00 Eivissa > Can Misses > Sa Carroca > Sant Jordi 09:30 – 11:30 – 13:30 – 16:30 Diumenges i festius sense servei

L41 (Dilluns a divendres) Santa Eulària > Cala Llonga 09:15 – 12:45 Cala Llonga > Santa Eulària 09:00 – 12:30

L42B (Dilluns a dissabte) Circular: Sant Josep > Es Cubells > Cala Vedella > Cala Tarida > Sant Josep 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00

L45 (Dilluns a dissabtes) Circular: Vara de Rey > Dalt Vila > CETIS > Can Misses > Ca n’Escandell > Cas Serres > Vara de Rey 07:45 – 08:45 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 12:45 – 13:45 – 14:45 – 17:45 – 18:45 – 19:45

L45 (Diumenge i festius) Circular: Vara de Rey > Dalt Vila > CETIS > Can Misses > Ca n’Escandell > Cas Serres > Vara de Rey 08:45 – 09:45 – 10:15 – 11:45 – 12:45 – 13:45 – 14:45

L50 (Dilluns a diumenges i festius) Circular: Cas Dominguets > Es Gorg > Puig den Valls > Es Gorg 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 – 23:00 – 23:30 – 00:00 – 00:30 A partir de les 19:00 circula pel Port d’Eivissa A partir de les 22:00 NO circula per Puig d’en Valls

Nueva línea de autobús entre Sant Antoni, Cala Bassa y Platges de Comte

El Consell de Ibiza pondrá en marcha a partir del próximo martes, día 11 de agosto, una nueva línea circular que conectará el pueblo de Sant Antoni con Cala Bassa y Platges de Comte. Este servicio ha sido coordinado con el ayuntamiento de Sant Josep para que las personas que decidan hacer uso del transporte público tengan asegurado poder entrar a alguna de estas dos zonas de la costa ibicenca. «Hemos llegado a un acuerdo con Sant Josep para hacer una reserva de aforo. Los residentes y los turistas que decidan apostar por este transporte público no tendrán que esperar que salga gente de la playa para poder entrar, puesto que la reserva hará que no se llegue al máximo previsto por el Ayuntamiento», ha explicado el conseller de Innovación, Participación, Transparencia y Transportes, Javier Torres. Los buses saldrán de Sant Antoni a las 10, 12, 15, 17 y 19 horas

COVID-19: NUEVOS HORARIOS ALSA A PARTIR DEL 11 DE MAYO DE 2020

SE MODIFICAN LOS HORARIOS DE ALGUNAS DE LAS LINEAS DE ALSA A PARTIR DEL 11 DE MAYO DE 2020:

L2 (Lunes a Viernes)

Port des Torrent > Sant Antoni 09:30 – 13:30 – 15:30 – 19:30

Sant Antoni > Port des Torrent 10:00 – 14:00 – 16:00 – 20:00

L2 (Sábado)  Port des Torrent > Sant Antoni 09:30 – 13:30 – Sant Antoni > Port des Torrent 10:00 – 14:00 ———————————————————————————–

L8 (Lunes a Viernes)

(Mañana) Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa 06:30h hasta las 14:30h cada 30 min. – Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni 07:30h hasta las 14:30h cada 30 min.

(Tarde) Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa 14:30 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 20:30 –  Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni 15:30 – 17:00 – 17:30 18:00 – 18:30 – 19:30 – 21:45

L8 (Sábado) Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa De 06:30 a 20:30 cada 60 min. Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni De 07:30h a 21:30h cada 60 min. Domingos y festivos sin Servicio. ———————————————————————————–

L10 (Lunes a Domingo y Festivos) Aeroport > Sant Jordi > Eivissa 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 18:00 – 20:00 – 21:00 – 22:00

Eivissa > Sant Jordi > Aeroport 06:30 – 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 20:30 – 21:30 ———————————————————————————–

L11 (Lunes a Viernes) – Servicio a la demanda. Telf. 971.34.04.12/647.35.11.53 Ses Salines > Eivissa 10:00 Eivissa > Ses Salines 13:00 Sábados, Domingos y Festivos sin Servicio ———————————————————————————–

*L12A Eivissa > Puig d’en Valls > Jesús > Eivissa – SERVICIO NORMAL excepto los sábados:  La L12A los sábados empieza más tarde y termina antes. La primera expedición es a las 08:45h y la última es a las 20:00h

L12B (Lunes a Sábado) Circular Eivissa > Jesús > Puig d’en Valls > Eivissa 07:00 – 08:15 – 09:30 – 10:45 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 15:45 – 17:00 – 18:15 – 19:30 – 20:45

L12B (Sábados) Circular Eivissa > Jesús > Puig d’en Valls > Eivissa 08:15 – 09:30 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 17:00 – 18:15 – 19:30 Domingos y Festivos sin servicio ———————————————————————————–

L14 (Lunes a Sábado) Eivissa > Platja d’en Bossa 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00

Platja d’en Bossa > Eivissa 08:30 – 10:30 – 12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:30 Añadidas expediciones. Ojo! Solo de lunes a viernes (sábado se queda igual, solo de mañana) Domingos y Festivos sin Servicio ———————————————————————————–

L15 (Lunes a Viernes) – Servicio a la demanda. Telf. 971.34.04.12/647.35.11.53 Cala Llonga > Eivissa 09:00 Eivissa > Cala Llonga 12:00 Sábados, Domingos y Festivos sin Servicio ———————————————————————————–

L30 (Lunes a Viernes) – Servicio a la demanda. Telf. 971.34.04.12/ 647.35.11.53 Santa Agnès > Sant Antoni 08:00 Sant Antoni > Santa Agnès 13:15 Sábados, Domingos y Festivos sin Servicio ———————————————————————————–

L35 Sant Jordi > Sa Carroca > Can Misses > Eivissa – SIN SERVICIO ———————————————————————————– L41 – Santa Eulària > Cala Llonga – SIN SERVICIO ———————————————————————————–

L42B (Lunes a Viernes) – Servicio a la demanda. Telf. 971.34.04.12/647.35.11.53 (IDA) 07:30 Es Cubells > 07:40 Cala Vedella > 07:45 Cala Tarida > Sant Josep (VUELTA) 14:00 Sant Josep > Es Cubells > Cala Vedella > Cala Tarida Sábados, Domingos y Festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L45 (Lunes a Sábado) – Servicio a la demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 Circular: Vara de Rey > Dalt Vila > CETIS > Can Misses > Ca n’Escandell > Cas Serres > Vara de Rey 08:45 – 10:45 – 12:45 Domingos y Festivos sin servicio ———————————————————————————–

L50 Circular: Cas Dominguets > Es Gorg > Puig d’en Valls > Cas Dominguets Sense servei ———————————————————————————–

Línies nocturnes (NitBus) – Sense servei. ———————————————————————————–

NUEVOS HORARIOS DESDE EL 14 DE ABRIL DE 2020

El Consell de Ibiza ha programado los nuevos horarios del transporte público a partir del martes para evitar la propagación del Covid-19. Con estas medidas, se eliminan las líneas L3.1 (Ses Païsses-Can Coix-Can Bonet), L12A (Eivissa-Puig d’en Valls-Jesús), L17 (Siesta-Santa Eulària), L19 (Santa Eulària – Sant Antoni) y L41 (Santa Eulària – Cala Llonga), así como para todo el servicio nocturno (NitBus). Mientras que habrá un servicio a la demanda disponible en las líneas L11 (Ses Salines – Sant Jordi – Eivissa), L15 (Cala Llonga – Eivisa), L16 (Santa Eulària – Las Dalias – Sant Carles), L18 (Santa Eulària – Es Canar), L30 (Santa Antoni – Santa Agnès), L33 (Sant Mateu – Santa Gertrudis) y L42B (Es Cubells – Cala Vedella – Cala Tarida – Sant Josep). Programación horaria a partir del 14 de abril: L2 (Lunes a viernes) Port des Torrent > Sant Antoni 09:30 – 13:30 – 15:30 – 19:30 Sant Antoni > Port des Torrent 10:00 – 14:00 – 16:00 – 20:00 L2 (Sábados) – Servicio a demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53

Port des Torrent > Sant Antoni 09:30 – 13:30

Sant Antoni > Port des Torrent 10:00 – 14:00 Domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L3 (Lunes a viernes) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa

06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00

Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni

07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:30 – 21:30

L3 (Sábados) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa

08:15 – 09:30 – 11:15 – 13:00 – 16:30 – 18:00 – 19:30 – 21:00

Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni

09:00 – 10:15 – 12:00 – 13:45 – 17:15 – 18:45 – 20:15 – 21:45

L3 (Domingos y festivos) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa

9:30 – 11:15 – 13:00 – 16:30 – 18:00 – 19:30

Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni 10:15 – 12:00 – 13:45 – 17:15 – 18:45 – 20:15 ———————————————————————————–

L3.1 – Ses Païsses > Can Coix > Can Bonet – Sin servicio ———————————————————————————–

L8 (Lunes a viernes) Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa 06:30 – 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:30

Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 21:45

L8 (Sábados) Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa 06:30 – 08:30 – 10:30 – 12:30 – 16:30 18:30 – 20:30

Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni 07:30 – 09:30 – 11:30 – 13:30 – 17:30 – 19:30 – 21:30

Domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L10 (Lunes a domingos y festivos) Aeroport > Sant Jordi > Eivissa 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 20:00 – 21:00 – 22:00

Eivissa > Sant Jordi > Aeroport 06:30 – 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 20:30 – 21:30 ———————————————————————————–

L11 (Lunes a viernes) – Servicio a demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 Ses Salines > Eivissa 10:00 Eivissa > Ses Salines 13:00

Sábados, domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L12A Eivissa > Puig d’en Valls > Jesús > Eivissa – Sin servicio ———————————————————————————–

L12B (Lunes a viernes) Circular Eivissa > Jesús > Puig d’en Valls > Eivissa 07:00 – 08:15 – 09:30 – 10:45 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 15:45 – 17:00 – 18:15 – 19:30 – 20:45

L12B (Sábados) Circular Eivissa > Jesús > Puig d’en Valls > Eivissa 08:15 – 09:30 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 17:00 – 18:15 – 19:30

Domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L13 (Lunes a viernes) Santa Eulària > Eivissa 07:15 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45 – 19:15 – 20:15 – 21:15 – 22:20

Eivissa > Santa Eulària 07:20 – 07:45 – 08:45 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 12:45 – 13:45 – 14:45 – 15:45 – 16:45 – 17:45 – 18:15 – 18:45 – 19:45 – 20:45 – 21:55

L13 (Sábados) Santa Eulària > Eivissa 08:15 – 9:30 – 11:15 – 13:15 – 16:15 – 18:15 – 19:45 – 21:00

Eivissa > Santa Eulària 07:45 – 9:00 – 10:30 – 12:30 – 17:00 – 19:00 – 20:15 – 21:45

L13 (Domingos y festivos) Santa Eulària > Eivissa 09:30 – 11:15 – 13:15 – 16:15 – 18:15 – 19:45

Eivissa > Santa Eulària 09:00 – 10:30 – 12:30 – 17:00 – 19:00 – 20:15 ———————————————————————————–

L14 (Lunes a viernes) Eivissa > Platja d’en Bossa 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00

Platja d’en Bossa > Eivissa 08:30 – 10:30 – 12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:30 L14 (Sábados) Eivissa > Platja d’en Bossa 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00

Platja d’en Bossa > Eivissa 08:30 – 10:30 – 12:30 – 14:30

Domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L15 (Lunes a viernes) – Servicio a demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 Cala Llonga > Eivissa 09:00 Eivissa > Cala Llonga 12:00 Sábados, domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————– L16 (Lunes a viernes) – Servicio a demanda. Telf. 971.31.73.06 / 659.605.625 Sant Carles > Santa Eulària 08:40 Santa Eulària > Sant Carles 14:30 Sábados, domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L17 – Urb. Siesta > Santa Eulària – Sin servicio ———————————————————————————–

L18 (Lunes a viernes) – Servicio a demanda. Telf. 971.31.73.06 / 659.605.625 Es Canar > Santa Eulària 07:00 – 09:30 Santa Eulària > Es Canar 13:30 – 15:30 Sábados, domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L19 – Santa Eulària > Sant Antoni – Sin servicio ———————————————————————————–

L20 (Lunes a viernes) Portinatx > Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa 07:00 – 13:30 – 16:00

Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan > Portinatx 08:30 – 14:30 – 20:00

L20 (Sábados) Portinatx > Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa 09:00 – 13:30 – 16:00

Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan > Portinatx 10:00 – 14:30 – 20:00 Domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L25 (Lunes a viernes) Sant Miquel > Santa Gertrudis > Eivissa 07:00 – 13:30 – 16:00

Eivissa > Santa Gertrudis > Sant Miquel 08:30 – 14:30 – 20:00

L25 (Sábados) – Servicio a demanda. Telf. 971.31.27.55 / 654.501.332 Sant Miquel > Santa Gertrudis > Eivissa 09:00 – 13:30 – 16:00 Eivissa > Santa Gertrudis > Sant Miquel 10:00 – 14:30 – 20:00 Domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L30 (Lunes a viernes) – Servicio a demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 Santa Agnès > Sant Antoni 08:00 Sant Antoni > Santa Agnès 13:15 Sábados, domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L33 (Lunes a viernes) – Servicio a demanda. Telf. 971.31.27.55 / 654.501.332 Sant Mateu > Santa Gertrudis 06:55 Santa Gertrudis > Sant Mateu 13:25 Sábados, domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L35 Sant Jordi > Sa Carroca > Can Misses > Eivissa – Sin servicio ———————————————————————————–

L41 – Santa Eulària > Cala Llonga – Sin servicio ———————————————————————————–

L42B (Lunes a viernes) – Servicio a demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 07:30 Es Cubells > 07:40 Cala Vedella > 07:45 Cala Tarida > Sant Josep 14:00 Sant Josep > Es Cubells > Cala Vedella > Cala Tarida Sábados, domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L45 (Lunes a sábado) – Servicio a demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 Circular: Vara de Rey > Dalt Vila > CETIS > Can Misses > Ca n’Escandell > Cas Serres > Vara de Rey 08:45 – 10:45 – 12:45 Domingos y festivos sin servicio. ———————————————————————————–

L50 Circular: Cas Dominguets > Es Gorg > Puig d’en Valls > Cas Dominguets – Sin servicio ———————————————————————————–

Línias nocturnas (Nit Bus) – Sin servicio

Nuevos horarios (actualización 31/03/2020)

Nuevos horarios del transporte público para evitar la propagación del COVID-19 Coronavirus (Actualización 31/03) Nuevos horarios del transporte público para evitar la propagación del COVID-19 Coronavirus.

Eliminadas las líneas L3.1 (Ses Païsses-Can Coix-Can Bonet), L12A (Eivissa-Puig d’en Valls-Jesús), L17 (Siesta-Santa Eulària), L19 (Santa Eulària – Sant Antoni) i L41 (Santa Eulària > Cala Llonga), així com tot el servei nocturn (NitBus). Servicio a la demanda disponible en las líneas L11 (Ses Salines > Sant Jordi > Eivissa), L15 (Cala Llonga > Eivisa), L16 (Santa Eulària > Las Dalias > Sant Carles), L18 (Santa Eulària > Es Canar), L30 (Santa Antoni > Santa Agnès), L33 (Sant Mateu > Santa Gertrudis) i L42B (Es Cubells > Cala Vedella > Cala Tarida > Sant Josep).

PROGRAMACIÓN HORARIA A PARTIR DEL MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 2020 (Actualización 31/03)

L2 (Lunes a viernes) Port des Torrent > Sant Antoni 09:30 – 11:30 Sant Antoni > Port des Torrent 10:00 – 14:00 L2 (Sábados) – Servicio a la demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 Port des Torrent > Sant Antoni 09:30 – 11:30 Sant Antoni > Port des Torrent 10:00 – 14:00 Domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————–

L3 (Lunes a viernes) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 L3 (Sábados) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa 08:00 – 09:00 – 12:00 – 13:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00 Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni 08:30 – 09:30 – 12:30 – 13:30 – 16:30 – 18:30 – 20:30 L3 (Domingos y festivos) Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa 09:00 – 13:00 – 16:00 – 20:00 Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni 09:30 – 13:30 – 16:30 – 20:30 ———————————————————————————–

L3.1 – Ses Païsses > Can Coix > Can Bonet – Sin servicio ———————————————————————————– L8 (Lunes a viernes) Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa 06:30 – 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 16:30 18:30 – 20:30 Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 17:30 19:30 – 21:45 L8 (Sábados) Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa 08:30 – 10:30 – 12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:30 Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni 09:30 – 11:30 – 13:30 – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 21:30 Domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————–

L10 (Lunes a domingo y festivos) Aeroport > Sant Jordi > Eivissa 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 16:00 – 17:00 18:00 – 20:00 – 21:00 – 22:00 Eivissa > Sant Jordi > Aeroport 06:30 – 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 20:30 – 21:30 ———————————————————————————–

L11 (Lunes a viernes) – Servicio a la demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 Ses Salines > Eivissa 10:00 Eivissa > Ses Salines 13:00 Sábados, domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————– L12A Eivissa > Puig d’en Valls > Jesús > Eivissa – Sin servicio ———————————————————————————–

L12B (Lunes a viernes) Circular Eivissa > Jesús > Puig d’en Valls > Eivissa 07:00 – 08:15 – 09:30 – 10:45 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 15:45 – 17:00 – 18:15 – 19:30 – 20:45 L12B (Sábados) Circular Eivissa > Jesús > Puig d’en Valls > Eivissa 08:15 – 09:30 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 17:00 – 18:15 – 19:30 Domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————– L13 (Lunes a viernes) Santa Eulària > Eivissa 07:15 – 08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 18:15 – 19:15 – 20:15 Eivissa > Santa Eulària 07:45 – 08:45 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 12:45 – 13:45 – 14:45 – 15:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 19:45 – 20:45 L13 (Sábados) Santa Eulària > Eivissa 08:15 – 09:15 – 12:15 – 13:15 – 16:15 – 18:15 – 20:15 Eivissa > Santa Eulària 08:45 – 09:45 – 12:45 – 13:45 – 16:45 – 18:45 – 20:45 L13 (Domingos y festivos) Santa Eulària > Eivissa 09:15 – 13:15 – 16:15 – 20:15 Eivissa > Santa Eulària 09:45 – 13:45 – 16:45 – 20:45 ———————————————————————————–

L14 (Lunes a sábado) Eivissa > Platja d’en Bossa 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 Platja d’en Bossa > Eivissa 08:30 – 10:30 – 12:30 – 14:30 Domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————– L15 (Lunes a viernes) – Servicio a la demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 Cala Llonga > Eivissa 09:00 Eivissa > Cala Llonga 12:00 Sábados, domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————– L16 (Lunes a viernes) – Servicio a la demanda. Telf. 971.31.73.06 / 659.605.625 Sant Carles > Santa Eulària 08:40 Santa Eulària > Sant Carles 14:30 Sábados, domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————–

L17 – Urb. Siesta > Santa Eulària – Sin servicio ———————————————————————————– L18 (Lunes a viernes) – Servicio a la demanda. Telf. 971.31.73.06 / 659.605.625 Es Canar > Santa Eulària 07:00 – 09:30 Santa Eulària > Es Canar 13:30 – 15:30 Sábados, domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————–

L19 – Santa Eulària > Sant Antoni – Sin servicio ———————————————————————————–

L20 (Lunes a viernes) Portinatx > Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa 07:00 – 13:30 – 16:00 Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan > Portinatx 08:30 – 14:30 – 20:00 L20 (Sábados) – Servicio a la demanda. Telf. 971.31.73.06 / 659.605.625 Portinatx > Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa 09:00 – 13:30 – 16:00 Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan > Portinatx 10:00 – 14:30 – 20:00 Domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————–

L25 (Lunes a viernes) Sant Miquel > Santa Gertrudis > Eivissa 07:00 – 13:30 – 16:00 Eivissa > Santa Gertrudis > Sant Miquel 08:30 – 14:30 – 20:00 L25 (Sábados) – Servicio a la demanda.Telf. 971.31.27.55 / 654.501.332 Sant Miquel > Santa Gertrudis > Eivissa 09:00 – 13:30 – 16:00 Eivissa > Santa Gertrudis > Sant Miquel 10:00 – 14:30 – 20:00 Domongos y festivos sin servicio ———————————————————————————–

L30 (Lunes a viernes) – Servicio a la demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 Santa Agnès > Sant Antoni 08:00 Sant Antoni > Santa Agnès 13:15 Sábados, domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————–

L33 (Lunes a viernes) – Servicio a la demanda. Telf. 971.31.27.55 / 654.501.332 Sant Mateu > Santa Gertrudis 06:55 Santa Gertrudis > Sant Mateu 13:25 Sábados, domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————–

L35 Sant Jordi > Sa Carroca > Can Misses > Eivissa – Sin servicio ———————————————————————————–

L41 – Santa Eulària > Cala Llonga – Sin servicio ———————————————————————————–

L42B (Lunes a viernes) – Servicio a la demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 07:30 Es Cubells > 07:40 Cala Vedella > 07:45 Cala Tarida > Sant Josep 14:00 Sant Josep > Es Cubells > Cala Vedella > Cala Tarida Sábados, domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————–

L45 (Lunes a sábado) – Servicio a la demanda. Telf. 971.34.04.12 / 647.35.11.53 Circular: Vara de Rey > Dalt Vila > CETIS > Can Misses > Ca n’Escandell > Cas Serres > Vara de Rey 08:45 – 10:45 – 12:45 Domingos y festivos sin servicio ———————————————————————————– L50 Circular: Cas Dominguets > Es Gorg > Puig d’en Valls > Cas Dominguets – Sin servicio ———————————————————————————–

Línias nocturnas (Nit Bus) – Sin servicio ———————————————————————————–

El Consell de Ibiza reduce las frecuencias de los autobuses en aplicación de las medidas para evitar la propagación del coronavirus Covid-19

El Consell de Ibiza ha anunciado en un comunicado cambios en los horarios del transporte público insular para evitar la propagación del coronavirus Covid-19 y aumentar la seguridad de los trabajadores y los usuarios del servicio. El vicepresidente segundo y conseller de Transportes, Javier Torres, explica que las nuevas frecuencias serán efectivas a partir de mañana, 18 de marzo, y afectarán a los horarios de lunes a viernes: «Antes de introducir cambios hemos querido tener los datos de estos primeros días, para analizarlos y saber qué líneas habían tenido demanda y cuáles habían quedado prácticamente con cero pasajeros», explicó Torres. De esta manera, el Consell y las empresas concesionarias han modificado los horarios para reforzar los de mayor demanda y evitar aglomeraciones. El servicio quedará aproximadamente en un 40% de las frecuencias de un día entre semana. Se ha suprimido el servicio de las líneas L3.1 (ses Païsses-Can Coix-Can Bonet), L11 (ses Salines-Sant Jordi-Eivissa), L12A (Eivissa-Puig d’en Valls-Jesús), L15 (Cala Llonga-Eivissa), L16 (Sant Carles-Santa Eulària), L17 (Siesta-Santa Eulària), L30 (Santa Agnès-Eivissa) y L33 (Sant Mateu-Eivissa). Javier Torres asegura que se estudiarán los datos de los próximos días y la posible evolución de la pandemia del coronavirus Covid-19 para realizar variaciones en el servicio de autobús del fin de semana. «Estamos en un escenario cambiante que nos exige estudiar los datos día a día. Pedimos paciencia a la ciudadanía y que utilice el servicio de transporte público únicamente en los casos en los que se permite la movilidad según el Real Decreto del estado de alarma», concluye Torres. Los horarios, de lunes a viernes (quedan por definir los del fin de semana), quedan como sigue:

L2 Port des Torrent > Sant Antoni 07:30 – 09:30 – 11:30 – 13:30 – 15:30 – 19:30

Sant Antoni > Port des Torrent 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 20:00

L3 Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa 07:00 – 07:30 – 08:15 – 09:00 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:00 – 15:30 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:30 – 21:30

Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni 07:45 – 08:15 – 09:00 – 09:45 – 10:45 – 12:45 – 13:45 – 14:45 – 16:45 – 17:45 18:45 – 19:45 – 21:15 – 22:15

L3.1 – Ses Païsses – Can Coix – Can Bonet Sense servei

L8 Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa 06:30 – 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 16:30 18:30 – 20:30

Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 17:30 19:30 – 21:45

L10 Aeroport > Sant Jordi > Eivissa 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 16:00 – 17:00 18:00 – 20:00 – 21:00 – 22:00 Eivissa > Sant Jordi > Aeroport 06:30 > 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 16:30 17:30 – 18:30 – 20:30 – 21:30

L11 – Ses Salines – Sant Jordi – Eivissa Sense servei

L12A/L12B – Eliminació L12A – manteniment L12B Circular Eivissa > P. Marítim > Jesús > P.d’en Valls > Eivissa 07:00 – 08:15 – 09:30 – 16:45 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 15:45 – 17:00 – 18:15 19:30 – 20:45

L13 Santa Eulària > Eivissa 07:15 – 08:15 – 09:15 – 10:15 – 13:15 – 15:15 – 17:15 – 18:15 – 20:15 – 21:15 22:15

Eivissa > Santa Eulària 07:20 – 07:55 – 08:55 – 09:55 – 10:55 – 12:55 – 13:55 – 15:55 – 17:55 – 18:55 20:55 – 21:55

L14 Eivissa > Platja d’en Bossa 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 20:00 – 21:00

Platja d’en Bossa > Eivissa 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 20:30 – 21:30

L15 – Cala Llonga Eivissa Sense servei

L16 – Sant Carles > Santa Eulària Sense servei

L17 – Urb. Siesta – Santa Eulària Sense servei

L20 Portinatx > Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa 07:00 – 13:30 – 16:00

Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan > Portinatx 08:30 – 14:30 – 20:00

L25 Sant Miquel > Santa Gertrudis > Eivissa 07:00h – 13:30h – 16:00h

Eivissa > Santa Gertrudis > Sant Miquel 08:30 – 14:30 – 20:00

L30 – Santa Agnès – Eivissa Sense servei

L33 – Sant Mateu – Eivissa Sense servei

L35 Sant Jordi – Sa Carroca Can Misses – Eivissa 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00

Eivissa – Can Misses – Sa Carroca – Sant Jordi 08:30 – 10:30 – 12:30 – 14:30

L41 – Santa Eulària – Cala Llonga Sense servei

L42B – Es Cubells – Cala Vedella – Cala Tarida – Sant Josep Sense servei

L45 Circular Vara de Rey > Dalt Vila > CETIS > Can Misses > Ca n’Escandell > Cas Serres > Vara de Rey 07:45 – 08:45 – 10:45 – 12:45 – 13:45

L50 Circular: Cas Dominguets > Es Gorg > Puig d’en Valls > Cas Dominguets 07:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 13:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 19:30 – 21:30

Translate »